Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Gestructureerde producten-snoepjes

Door de grote volatiliteit zijn voorwaardelijke garantieproducten nu goedkoop en bieden daardoor een mooi rendementsperspectief.

Door de grote volatiliteit op de markten zijn voorwaardelijke garantieproducten nu goedkoop en bieden daardoor een mooi rendementsperspectief. Ik ben een paar dagen lekker gaan shoppen.

Misselijkmakend. Dat zijn de koersbewegingen van de laatste tijd op de aandelenmarkt. Nog maar een paar maanden geleden was de vraag hoe ver de AEX boven de 500 punten zou reiken.

Recentelijk leek de Amsterdamse aandelenbenchmark eerder richting 300 punten af te dalen. Nu lijkt stabilisatie boven de 400 punten plaats te vinden, maar op het moment dat u dit leest kan deze constatering al weer achterhaald zijn. Voor beleggers zijn dit lastige tijden, maar de grote beweeglijkheid biedt ook kansen.

Op naar de snoepwinkel

Dat geldt zeker voor gestructureerde producten. Door de oplopende volatiliteit zijn met name voorwaardelijke garantieproducten goedkoop en bieden daardoor een mooi rendementsperspectief. Onvoorwaardelijke garantieproducten daarentegen hebben vanwege de lage rente en de hoge volatiliteit juist een zeer gematigd rendementspotentieel.

Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de eerste type constructies. In Duitsland is er een enorme keus aan certificaten. Er staan wel 500.000 van deze producten aan de beurs van Frankfurt genoteerd. Het is een ware snoepwinkel waar de liefhebber van gestructureerde producten zijn hart kan ophalen.

Ik shop naar hartenlust en laat mijn volle winkelmandje zien.

 1. Een lekker snoepje is het Capped Bonus Certificaat op de Eurostoxx 50 index (ES50) van DZ Bank, met afloopdatum 16 december 2016 (ISIN: DE000DG7JW93). Als de brede aandelenindex tot die datum nooit 2.500 punten of lager noteert, lost dit certificaat af op 32,50 euro.

  De actuele koers van het certificaat is 29,60 euro, terwijl de index 3.095 punten noteert. Het potentiële rendement is daarmee 9,8% (=32,50/29,60) wat 12,6% op jaarbasis impliceert. De ES50 mag vanaf het huidige niveau niet meer dan 19% in koers zakken voor dit rendement. Als de index gedurende de looptijd wel op of onder 2.500 punten komt, lost het certificaat af op de stand van de index op de einddatum, gedeeld door 100.

 2. In mijn mandje zit ook een soortgelijk product van Commerzbank (ISIN: DE000CD2NUN2), maar dan met een langere looptijd (juni 2018) en een veel lagere ondergrens, namelijk 2.075 punten. Als de ES50 niet onder dat niveau komt lost het certificaat halverwege 2018 af op 37,10 euro. De actuele koers van het certificaat is 30,95 euro, zodat het potentiële rendement gelijk is aan 19,9%, ofwel 8,3% per jaar. De index mag dan gedurende de gehele looptijd met maximaal 33% dalen om dit rendement in de wacht te slepen.

  De twee lekkernijen hebben een behoorlijke buffer om het potentiële rendement te incasseren. Maar als de ondergrenzen doorbroken worden, is er een behoorlijk verlies mogelijk. Staat de index bijvoorbeeld in juni 2018 op 1.800 punten (-42% vanaf het huidige koersniveau), dan is de aflossing van het Commerzbank certificaat op 18 euro en verliest de belegger 42%. Daarom heb ik nog twee aanvullende producten in mijn mandje. Eén met een lager verlies, de ander zelfs met winst in een fors dalende markt.

 3. De eerste is het Discount Certificaat (ISIN: DE000PA82JH7) van BNP Paribas, ook op de ES50 en aflopend eind juli 2018. Het certificaat is met een korting van 21% (24,42 euro) op de index te verkrijgen. De aflossing is gelijk aan de indexstand in juli 2018 gedeeld door de ratio van 100, met een maximum bij 28 euro (2.800 indexpunten). Eindigt de index op of boven dit niveau, dan is het maximale rendement gelijk aan 14,7% (6,0% op jaarbasis).

  Eindigt de index onder de 2.800 dan neemt het rendement af, en bij een indexstand van 2.442 punten is er geen rendement (aflossing 24,42 euro). Een stand onder dit niveau leidt tot verlies, maar wel vanaf het niveau van 2.442 punten, en niet vanaf de actuele stand van 3.095 punten. Het mooie van dit product is dat een zeer groot verlies van de index gedempt wordt doorgegeven. Tenzij de index naar 0 gaat, want dan hebben beide beleggingen een verlies van 100%... Tegenover het beperktere risico staat een gematigder rendementsperspectief ten opzichte van beide eerdergenoemde certificaten.

 4. Een tweede product dat een grote koersdaling goed aankan en zelfs rendement oplevert, is het reverse Capped Bonus Certificaat op de Eurostoxx 50 index. Reversecertificaten lossen met een mooi rendement af als de onderliggende index niet een vooraf vastgestelde barrière opwaarts overschrijdt. In mijn mandje ligt het certificaat met bovengrens 3.800 punten en afloopdatum eind december 2016 (ISIN: DE000VS4J3V9, uitgever: Vontobel). Als de index tot eind 2016 onder 3.800 punten blijft, lost het certificaat af op 30,00 euro. De actuele koers is 28,00 euro, zodat een rendement van 7,1% behaald kan worden (9,1% op jaarbasis) Als de index gedurende de looptijd wel op of boven de 3.800 uitkomt, is de aflossing gelijk aan de reverse-koers minus de indexstand eind 2016.

  De reverse-koers is vastgesteld op 5.200 punten. Bij een stand van 3.800 is de aflossing gelijk aan 14 euro (=(5.200- 3.800)/100). Dat is een verlies van 50% ten opzichte van de actuele koers. Het is dus oppassen met die reversecertificaten en ik heb dan ook alleen een kleinverpakking aangeschaft. Kers op de taart Ik heb tot nu toe alleen certificaten op de Eurostoxx 50 in mijn winkelmandje. Het is een index met hoge volatiliteit en een hoog dividend, waardoor de certificaatvoorwaarden mooi zijn. Bovendien ben ik een echte indexbelegger. Op individuele aandelen zijn echter ook mooie certificaten verkrijgbaar, ook weer vanwege de hoge volatiliteit. Ik heb twee producten in mijn mandje, als toetje op de eerder geselecteerde hoofdmaaltijden.

 5. De eerste is een Bonus Certificaat op Aegon, aflopend eind van dit jaar en uitgegeven door DZ Bank (ISIN: DE000DG6RYT9). Het certificaat lost af op 6,30 euro, zolang het aandeel Aegon gedurende de looptijd niet onder de 3,90 euro uitkomt. De actuele koers van Aegon is 5,18 euro. Het certificaat noteert nu 5,29 euro, zodat een (maximaal) rendement van 19% behaald kan worden (24% op jaarbasis). Om dat resultaat te incasseren mag de verzekeraar vanaf de huidige koers maximaal met 25% dalen.

 6. Een laatste product in mijn mandje is een soortgelijk certificaat, maar dan op Arcelor Mittal. Het is niet dat ik per se positief ben op het fonds, maar de risico-rendementverhouding van de producten op het staalconcern spreekt mij aan. Kijkt u maar eens naar het certificaat uitgegeven door de Britse bank HSBC (ISIN: DE000TD4G2S6). Aan het eind van dit jaar kan bijna 22% rendement behaald worden (29% op jaarbasis), op voorwaarde dat het aandeel Arcelor Mittal met niet meer dan 49% daalt.

  De ondergrens van het certificaat is namelijk 2,50 euro, terwijl het aandeel van het staalconcern 4,90 euro noteert. Als die ondergrens van 2,50 euro standhoudt, is de aflossing gelijk aan 6 euro. De actuele koers van het certificaat is nagenoeg gelijk aan de koers van ArcelorMittal (4,90 euro).

Vol mandje

Mijn mandje zit vol met producten die mooie rendementen kunnen bieden. Met dank aan de hoge volatiliteit. Maar bekijk bij eventuele aanschaf de precieze voorwaarden. Een (groot) verlies, zoals met elke belegging, is mogelijk bij een voor het certificaat ongunstig koersverloop van de onderliggende waarde.

En last but not least: op elk product dat u aanschaft loopt u een debiteurenrisico op de uitgevende instelling.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen