Nieuws

Rendement domineert fondsselectie

Bij selectie wil men de rol van performance bagatelliseren, maar het blijkt al bij de eerste stap bepalend te zijn.

Men moet ergens beginnen - ook met de selectie van fondsbeheerders. Dus begint men vaak bij het lange termijn track record. Maar daar moet dan wel weer de kanttekening bij geplaatst worden dat de resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Bij de selectie spelen de prestaties uit het verleden vaak een grotere rol dan men wil toegeven. Volgens de Research Puzzle van Tom Brakke lopen veel partijen in die val. 

Het najagen van performance blijft een dominante factor in het beleggings-ecosysteem. Bij het selectieproces probeert men de rol van performance te bagatelliseren, maar de eerste stap is al een schifting waarbij de prestaties uit het verleden beslissend zijn. Zonder goede prestaties op het track record komt een fondsbeheerder niet eens in aanmerking voor selectie.

Het is volgens Brakke niet verwonderlijk dat performance als uitgangspunt genomen wordt, niets vergelijkt makkelijker dan de behaalde resultaten in het verleden. Ook al betekent dat dat toekomstige winnaars buiten beschouwing gelaten worden en vergane glorie zijn intrede doet. Brakke stelt dat performance chasing een onlosmakelijke rol speelt in het selectieproces van veel beleggers. Men schrikt terug voor de gevolgen van het presenteren van een veelbelovende fondsbeheerder, die het in het verleden niet zo goed gedaan heeft.

Ergens beginnen

Is er een alternatief? Bijna iedereen spreekt over het grote belang van een kwalitatieve evaluatie van een beheerder. Maar slechts weinigen beginnen met een kwalitatieve analyse van een firma. Dat is namelijk veel moeilijker om te doen. Wie durft een beleggingsfirma voor te stellen die alle eigenschappen bezit voor toekomstig succes, als de prestaties in het verleden niet waren om over naar huis te schrijven?

Of wie durft een manager af te serveren die door iedereen wordt aangedragen, alleen omdat u zijn kwaliteiten lager inschat dan die van een andere veelbelovende kandidaat? Maar dat zijn juist de stappen die gezet moeten worden. 

Men moet ergens beginnen - maar wel ergens anders dan doorgaans gedaan wordt. Dat kan bedreigend lijken, maar het is wel waar de kansen gloren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen