Nieuws

Staatsobligaties lopen steeds langer

Een gevolg van de lage rente is dat de looptijd van staatsobligaties stijgt. Pas op voor een rentestijging.

Door de lage rente worden meer obligaties met een lange looptijd uitgegeven. Dat zorgt voor meer volatiliteit, aldus de Wall Street Journal. Het artikel is onderdeel van een serie waarin geschreven wordt over de gevolgen van de negatieve rente die diverse centrale banken wereldwijd hanteren.

Een van de gevolgen is dat de looptijd van overheidsobligaties stijgt. Frankrijk gaf afgelopen week een staatsobligatie uit met een looptijd van 50 jaar. De obligatie had een couponrente van 1,75%.

Dat betekent dat gedurende de hele looptijd van de obligaties de som van alle verzamelde coupons, de jaarlijkse rente die wordt uitbetaald, niet eens gelijk is aan de nominale waarde van de obligatie. de WSJ vergelijkt deze situatie met de situatie net voor de eurocrisis.

Looptijd 25 jaar

Toen moest Frankrijk nog obligaties uitgeven met een looptijd van 25 jaar. De rente op deze obligaties bedroeg toen 4%. Door de langere looptijd van de obligaties wordt de volatiliteit op de markt groter. De WSJ geeft een ruwe inschatting van de gevolgen van renteveranderingen op obligatie-uitgiftes met diverse looptijden.

Een 1%-verandering in de rente heeft volgens hen een prijsverandering tot gevolg die overeenstemt met de lengte van de looptijd. Dit betekent dat als de rente 1% bij een obligatie met een looptijd van 25 jaar, de koers van deze obligatie met 25% zal dalen.

In het geval van de recent uitgegeven Franse obligatie zou de koersdaling 50% bedragen. De WSJ kijkt naar de meest aantrekkelijke obligaties van het afgelopen jaar. Beleggers hadden flink geld kunnen verdienen aan een Venezolaanse uitgifte.

Grotere schommelingen

In februari bestond twijfel of de overheid van Venezuela aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit lukte. Het rendement voor beleggers bedroeg 27%. De andere uitschieter op de markt waren Japanse overheidsobligaties met een looptijd van 40 jaar.

De rente bedroeg 1,4%. Sindsdien is de rente gedaald. Beleggers hebben tot nu toe een rendement van 34% behaald. Deze uitschieters zijn geen uitzondering, stelt de WSJ. Met de langere looptijden van nieuwe obligaties moeten beleggers rekening houden met grotere schommelingen op de markt. In het geval van rentestijgingen kunnen deze extreem kostbaar zijn voor beleggers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen