Nieuws

SEC onderzoekt high yield-fondsen

Naar aanleiding van de problemen bij Third Avenue Focused Credit heeft de SEC obligatiefondsen doorgelopen. Geen grote problemen.

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft risicovolle obligatiefondsen onderzocht. Er zijn geen grote problemen ontdekt, aldus The Wall Street Journal. Het onderzoek van de SEC volgt op het echec van het obligatiefonds Third Avenue Focused Credit.

Dat fonds kwam vorig jaar in de problemen toen de koersen van high yield-obligaties daalden. Het fonds maakte het onmogelijk voor beleggers om geld terug te trekken uit het fonds. Alleen op die manier kon volgens de beheerder worden voorkomen dat posities tegen afbraakprijzen van de hand moesten worden gedaan.

Dit gebeurde in december vorig jaar. Het fonds is nog altijd gesloten. De SEC heeft daarop tachtig vergelijkbare fondsen nauwgezet onderzocht. Het gaat om fondsen die beleggen in junk bonds, maar ook in verhandelbare bankleningen.

Weinig liquide producten

Het zijn producten die over het algemeen weinig verhandeld worden en waarvan de prijsvorming in periodes van economische spanning twijfelachtig is. De SEC was vooral geïnteresseerd in de manieren waarop de diverse fondsen de prijzen van deze zogenoemde illiquide producten bepaalden.

Daarnaast werd gekeken hoe er werd omgegaan met mogelijke meningsverschillen onder de fondsbeheerders over de prijsbepaling van deze producten. De SEC heeft na maanden onderzoek geconcludeerd dat er geen aanleiding is om het beleid aan te scherpen.

“We hebben niets ontdekt waardoor onze alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen”, aldus Marc Wyatt, directeur van de compliance afdeling van de SEC. De problemen bij het Third Avenue zorgden in december voor enige oproer bij vergelijkbare fondsen.

Toch is er geen sprake geweest van een massale exodus onder beleggers. De koersen van junk bonds stonden in zowel december als januari onder druk. In de afgelopen weken heeft juist een herstel plaatsgevonden. Beleggers krijgen weer wat meer vertrouwen in het herstel van de Amerikaanse economie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie