Nieuws

Veel onvoldoendes voor ken uw klant

De AFM heeft 20 beleggingsondernemingen onderzocht op het ken-uw-klant-principe. Bijna de helft kreeg een onvoldoende.

De AFM doet regelmatig onderzoek naar de dienstverlening van financiële instellingen. Vorig jaar onderzocht de toezichthouder de mate waarin zij hun klant kennen zodat zij ze kunnen voorzien van passend advies of goed beheer. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit in 2015 een krappe voldoende oplevert.

"In totaal zijn 20 beleggingsondernemingen onderzocht waarbij 88 klantdossiers zijn bekeken. Per dossier heeft de AFM gekeken of de beleggingsonderneming de klantgegevens op orde heeft. Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, moet de onderneming immers weten wie de klant is en wat hij wil. Met welk doel wil de klant beleggen, heeft hij voldoende draagkracht, kennis en ervaring en welk risico is hij bereid te nemen?"

Gemiddeld scoren de beleggingsondernemingen een drie (op een schaal van 1 tot 5) voor het inventariseren van de klantgegevens, aldus de AFM. Dat is weliswaar hoger dan in de voorgaande jaren, maar nog niet op het door de AFM beoogde niveau (vier). De grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9.

"De AFM geeft in totaal cht van de 20 beleggingsondernemingen een onvoldoende voor het inventariseren van de klantgegevens. Voor de negatieve uitschieters is de AFM een handhavingstraject gestart. Daarnaast zijn de resultaten op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid teleurstellend."

Het gaat hierbij om vragen als: hoeveel risico wil de klant nemen? Slechts 2 van de 20 beleggingsondernemingen scoren een voldoende op dit vlak. Dit baart de AFM zorgen. "Het uitvragen van de risicobereidheid is des te belangrijker gezien de huidige lage rente. Met rendementspercentages die tot een aantal jaar geleden vrijwel risicovrij konden worden behaald, zijn momenteel wel degelijk risico’s gemoeid."

De AFM verwacht dat banken en adviseurs zelf hun dienstverlening verbeteren. De instellingen met een onvoldoende en die te weinig verbetering laten zien, kunnen maatregelen van de AFM verwachten, aldus de toezichthouder. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus