Nieuws

Verantwoord passief beleggen

Bewust gekozen kleine afwijkingen van de index levert een winnende combinatie op.

ASR Nederland Beleggingsbeheer ontvangt dit jaar de Lipper Group Award Lipper Fund Award 2016 Overall Small. Dit is niet de eerste Lipper Award die het huis wint met zijn beleggingsproducten. Vorig jaar won ASR Nederland Beleggingsbeheer een Lipper Fund Award met het ASR Mixfonds (ook bekend als ASR Profielfonds G) over een periode van drie jaar.

Hiermee liet het fonds 44 vergelijkbare mixfondsen van Nederlandse fondsaanbieders achter zich. Over een periode van vijf jaar waren dat 37 vergelijkbare mixfondsen. ASR is bij de meeste beleggers voornamelijk bekend als verzekeraar. ASR Nederland Beleggingsbeheer beheert de paraplufondsen ASR Beleggingsfondsen, ASR Mixfondsen en de in Luxemburg gevestigde beleggingsinstelling ASR Fonds SICAV.

Daarnaast treedt ASR Nederland Beleggingsbeheer tevens op als beheerder van fondsen en pools waarin wordt belegd in het kader van unit-linked verzekeringsproducten en pensioenregelingen. Het totaal beheerd vermogen was per 31 december 2015 6,3 miljard euro.

Verantwoord passief

Mark van Engelen, hoofd Fondsmanagement vertelt: “Ondanks uitdagende marktomstandigheden door onder andere de lagerente, heeft onze strategie zijnvruchten afgeworpen. Beheervanuit een langetermijnperspectief,een breed gespreide portefeuille,maar vooral slim gebruik maken van kleine afwijkingen ten opzichte van de benchmark zijn de sleutel tot ons succes."

"Er zijn geengrote (ongewenste) afwijkingenten opzichte van de benchmark,waardoor de transactiekostenworden beperkt. De afwijkingenzijn daarnaast het gevolg van het duurzaamheidsbeleid. Dit noemen wij verantwoord passief. Al deze fondsen kennen een lage tracking error en hebben over de afgelopen vijf jaar consistente outperformance gerealiseerd.”

Maar het team van Van Engelen let niet alleen op een
 duurzaam rendement;het moet ook op een duurzamewijze verkregen worden. “Alle beleggingendie beheerd worden door deafdeling ASR Group Asset Managementworden door het team dat verantwoordelijk is voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen gescreend op basis van SRI-beleid, zoals sociale- en milieuaspecten.”

Top drie duurzaam

Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden volgens Van Engelenuitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producentenvan wapens, nucleaire energie, de gokindustrie en tabaksindustrie. Maar ook mensen- en arbeidsrechten,een gelijke behandeling van mannen envrouwen, vakbondsvrijheid en de uitsluiting vankinderarbeid behoren tot duurzame criteria.

Van Engelen: “Wij geloven in engagement via een constructieve dialoog met de bedrijven waarinwij beleggen. Het doel daarvan is verhogen vande aandeelhouderswaarde en maatschappelijk rendement op lange termijn.”De screening van ondernemingen is gebaseerd op externe, onafhankelijke research van Vigeo Eiris conform Arista-standaarden, legt Van Engelen uit.

“Daarnaast is er een externe, onafhankelijke certificering door Forum Ethibel via een halfjaarlijkse audit van onze beleggingsportefeuille. Volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) behoort ASR tot de top-drie van meest duurzame verzekeraars en halen we de hoogste score volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen