Nieuws

Niets stopt de energierevolutie

De problemen van de fossiele energiesector zullen alleen maar groter worden, zegt denktank BNEF.

Terwijl de fossiele energiesector z'n investeringen drastisch heeft teruggebracht om de pijn van de lage olieprijs nog enigszins te kunen opvangen, bereikten de investeringen in alternatieve energie in 2015 opnieuw een record. 

Grote kans dat de investeringen in de opwekking van schone energie dit jaar wederom hoger uitkomen. We hebben hier te maken met een vliegwiel. Naarmate de prijs van alternatieve energie verder daalt, neemt de vraag even hard toe. Geen goedkope olieprijs die dat kan veranderen. De hoevelheid door wind en zon opgewekte stroom is in de afgelopen 15 jaar resp. verviervoudigd en verzevenvoudigd. 

Investeringen in alternatieve energie booming

Zonne-energie voor een prikkie

De kosten om zonne-energie op te wekken is inmiddels 150ste van de prijs die in 1970 nog gangbaar was. Van zonneschaarste is geen sprake.  De kunst is om zonnekracht zo goedkoop mogelijk om te zetten in elektriciteit. Dat lukt steeds beter, mede geholpen door stijgende productievolumes. 

Maar niet alleen de prijs van zonnecellen neemt sterk in prijs af, ook die van batterijen zit in een forse downtrend. Ook dat is belangrijk, want als de zon even niet schijnt, kan opgeslagen zonne-energie het net op worden gestuurd.

Inmiddels is de prijs van alternatieve energie steeds gemakkelijk te voorspellen, zegt denktank Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Elke verdubbeling van de wereldwijde hoeveelheid opgewekte stroom uit zonne-energie lokt een kostendaling uit van 19%. Voor windenergie is dat zelfs 24%.

Investeringen in alternatieve energie booming

Sector in problemen

Terwijl de alternatieve energiesector zijn feestje bouwt, zit de fossiele energiesector in de problemen. De mismatch tussen vraag en aanbod neemt alleen maar toe, verwacht BNEF.  "Neem Kolen. Alleen in de opkomende landen stijgt de vraag naar kolen nog enigszins. Het Verenigd Koninkrijk wekt nu minder door kolen opgewekte stroom op dan in 1850."

Volgens BNEF loopt het Internationale Energie Agentschap (IEA) hopeloos achter de feiten aan. Het IEA heeft zijn langetermijnverwachting voor zonne-energie sinds 2000 maar liefst 14x naar boven bijgesteld. Voor windenergie is het aantal positieve bijstellingen 5x.

Maar de energietransitie gaat BNEF niet snel genoeg. Om de opwarming van de aarde te voorkomen, is het huidige tempo volgens de denktank nog altijd ontoereikend. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen