Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Samen met Draghi winkelen is lastig

Samen met Draghi winkelen op de obligatiemarkt is niet altijd even gemakkelijk, zegt Marie-Anne Allier van Amundi.

Samen met ECB-praeses Mario Draghi winkelen op de Europese obligatiemarkt is niet altijd even gemakkelijk, zegt hoofd Europese vastrentende waarden Marie-Anne Allier van Amundi. Hoewel de ECB volgens Allier voldoende obligaties overlaat om te kopen en verkopen, is liquiditeit een moeilijk verhaal geworden.

“De ene dag wil iedereen verkopen, en de andere kopen. Dat maakt het lastig, want je wilt niet teveel betalen. Het is echter geen bron van zorg, want het Amundi Funds Bond Euro Aggregate kan mag met tot 33% van het belegde vermogen buiten de euro-obligatiemarkt winkelen.”

Met gemiddeld 3% rendement in de afgelopen drie jaar en een Lipper Award voor beste euro-obligatiefonds laat het Amundi Funds Bond Euro Aggregate zien dat flexibel, dynamisch obligatiebeheer loont in een laagrentend klimaat, waar centrale bankiers de dienst uitmaken en risicobereidheid en risicoaversie in hoog tempo stuivertje wisselen.

Flexibele instrumenten

Een kwestie van sterke overtuiging, flexibiliteit en een geïntegreerde aanpak waarbij de mening van andere dan de obligatiespecialisten van Amundi belangrijk is, zegt Allier. “Je kunt niet dagelijks van gedachten veranderen, dat is in deze markt te kostbaar. Door het gebruik van flexibele instrumenten voor het afdekken van risico’s, of deze posities juist op te bouwen, kunnen wij flexibel en goedkoop handelen zonder teveel afhankelijk te zijn van de liquiditeit van de obligaties zelf."

"Een deel van de outperformance in de afgelopen drie jaar is toe te schrijven aan converteerbare obligaties, via een strategie die met specialisten op het gebied van convertibles is opgetuigd.”

Het hoofd Europese obligaties is dit jaar vooral beducht voor politieke risico’s in de eurozone. Het gaat daarbij om meer dan een eventueel vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie. Na recente verkiezingen verkeren Ierland en Slowakije in politieke onzekerheid.

Politieke risico’s

In Spanje mislukken telkens pogingen om een regering te vormen, terwijl in Catalonië de roep om onafhankelijkheid luider klinkt. “Politieke risico’s gaan over menselijk gedrag, en dat zich moeilijk in een economisch model laat stoppen. Doordat de effectieve rendementen van obligaties heel laag zijn, kun je je eigenlijk geen fouten permitteren,” zegt Allier.

Het bijna een half miljard euro tellende Amundi Funds Bond Euro Aggregate heeft het levenslicht in 2004 gezien. Aan het hoofd staat Allier, sinds 2010 hoofd Europese obligaties van de Franse vermogensbeheerder Amundi, die zes jaar geleden voortkwam uit de fusie van Crédit Agricole Asset Management en Société Générale Asset management.

Het beleggingsuniversum is breed, met obligaties uit 51 landen van 870 partijen die grotendeels in euro’s denomineren. Circa 60% van de beleggingsportefeuille betreft schatkistpapier, maar ook bedrijfsobligaties, vooral die van banken vormen een belangrijk onderdeel.

Meer dan markt aankan

De beleggingsstrategie laat momenteel een voorkeur zien voor het zuiden van Europa - Italië, Portugal en Frankrijk - en gelet op rentegevoeligheid luidt het adagium: minder in Europa en meer in de VS.

“De ECB wil meer dan de markt kan absorberen. Ze wil beleggers de markt uitduwen, om ze in de reële economie te laten beleggen. Door het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma is er dit jaar naar verwachting meer vraag dan aanbod naar schatkistpapier van eurolanden. Dat houdt de rente laag, terwijl spreads boven het historisch gemiddelde liggen,” aldus Allier, die veel volatiliteit verwacht dit jaar maar min of meer onveranderde Europese rentes.


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen