Nieuws

Winst wordt zeldzaam als reuzenpanda

Kapitaalwinst wordt even zeldzaam als reuzenpanda’s, die met uitsterven bedreigd worden, stelt Bill Gross.

Een goede bond manager bestaat voor eenderde uit een wiskundige, is voor eenderde econoom en eenderde horse trader. Eigenlijk geldt dit volgens Bill Gross voor de hele financiële industrie. En juist op het wiskundige aspect laten velen het afweten, of handelen op lagere school-niveau. Maar de markten zijn zeer wiskundig ingesteld.

Negatieve rentes zetten de toon. Vandaag de dag denken beleggers dat ondanks de negatieve rente, zij dermate kwalitatief schuldpapier bezitten dat zij sowieso eraan gaan verdienen.

Gross hamert erop dat een negatieve rente het kapitalistische business model van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en kleine spaarders ondermijnt. Er valt voor hen niets meer te verdienen.

Zeno's paradox

Gross herinnert zich nog de wiskundige paradox van Zeno, een oude Griekse wijsgeer. Een wandelaar loopt richting de finish, die tien meter verderop ligt. Elke stap die hij neemt is de helft van de stap die hij ervoor genomen heeft.

Zelfs bij een oneindige hoeveelheid stappen haalt hij de finish niet. Wiskundig correct, maar in de reële wereld beweegt alles zich voort in hele stappen, niet in breuken. Beleggers die toch een vijfjaars obligatie kopen met een negatieve rentevergoeding, denken dat zij nooit die verliesgevende eindstreep zullen halen.

De prijs zal vast gaan stijgen. Maar een aantal beleggers moet wel over die finish heen, hoezeer de rente ook gedrukt wordt. Er wordt uiteindelijk geld verloren door de markt, denk maar: 30% tot 40% van de obligatiemarkt rendeert negatief, net als 75% van de Japanse obligaties.

Nieuw leven

Dan kan men toch gewoon highyield obligaties kopen, of aandelen, pareert u. Nee, zegt Gross, want de prijzen van alle financiële assets zijn gebaseerd op de korte rente. Als een belegger in vijfjaars obligaties geld verliest, dan valt er ook voor de aandelenbeleggers veel en veel minder te verdienen.

De rendementen bedragen al jaren rond de 0% in de meeste ontwikkelde markten. Denken dat  de highyield obligatiemarkten, risicopremies en koers-winstverhoudingen zich niet hebben aangepast aan deze buitenaardse rentestanden, is niets anders dan geloven in Zeno’s paradox.

Het monetaire beleid van QE en kunstmatig lage rente moet de economie nieuw leven inblazen, want anders gaan de markten en alle businessmodellen die daarop gebaseerd zijn omlaag. Kapitaalwinst en verwachte winsten worden even zeldzaam als reuzenpanda’s, die met uitsterven bedreigd worden.

Tijd raakt op

En de tijd begint op te raken. Ontwikkelde en opkomende markten moeten hun economische groei zien op te krikken, anders dreigen dergelijke doemscenario’s werkelijkheid te worden. De verliezen veroorzaakt door een negatieve rente leiden tot kapitaalverlies en niet tot kapitaalwinst.

Beleggers kunnen geen geld verdienen als het niet meer rendeert. Tenzij de groei normaliseert en daarmee ook de rente, kunnen de markten logischerwijs alleen maar achteruit, in plaats van vooruit te bewegen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen