Nieuws

Markt bepaalt verwachting beleggers

De verwachtingen voor de aandelenmarkt zijn grotendeels gebaseerd op de recente marktbewegingen, stelt Yale University.

Om een echte contraire belegger te zijn, moet een niet alleen handelen in tegenstelling tot wat anderen doen, maar ook ingaan tegen het eigen gevoel, schrijft The Wall Street Journal. Het slechtst denkbare advies voor een belegger luidt: vertrouw je eigen gevoel.

De verwachtingen voor de aandelenmarkt zijn grotendeels gebaseerd op de recente marktbewegingen, bewijst onderzoek van Yale University. Toen eerder dit jaar de markten sterk daalden, waren particuliere beleggers uiterst pessimistisch, zo bleek uit een enquête van Yale. Historisch bewijs doet vermoeden dat met stijgende koersen ook het sentiment onder beleggers weer opklaart. En dat ondanks de herhaalde oproep om zich niet te laten leiden door andermans emoties, laat staan de eigen emoties.

Recent onderzoek van Yale doet vermoeden dat de verwachtingen van beleggers een accurate weerspiegeling van het recente verleden zijn. Nobelprijs-winnaar Robert Shiller doet al sinds 1989 onderzoek naar de verwachtingen onder beleggers. 

Wat is de verwachting dat de komende zes maanden een crash van minimaal 12% op de aandelenmarkt optreedt? Veel beleggers schatten die kans veel te hoog in. Opvallend is dat ook professionele beleggers die kans schromelijk overdrijven. De nieuwe studie wijst uit dat de kans op een crash in de eerste maanden van dit jaar waarschijnlijk hoger ingeschat werd dan een half jaar daarvoor. Dat valt te verklaren uit de zware verliezen die in deze maanden geleden werden op de aandelenmarkten en uit het feit dat media het woord crash vaker gebruikten. Woorden met een negatieve lading vertroebelen de blik op de toekomst. Zij geven het gevoel dat risicovolle beleggingen eerder een lager, dan een hoger potentieel rendement hebben. 

Beleggers hebben de neiging gerust te zijn als bezorgdheid op zijn plek is en zich grote zorgen te maken als zij optimistisch kunnen zijn. Voorafgaand aan de financiële crisis dacht 58% van de professionals dat de kans op een imminente crash nihil was en in januari 2009 waren institutionele beleggers uiterst pessimistisch, terwijl een nieuwe bullmarkt in de startblokken stond. Niet voor niets betittelde Benjamin Graham de belegger zelf als zijn grootste vijand. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie