Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Slim meeliften met de banken

Hoe te profiteren van de verwachte koersstijging van Europese bankaandelen? Marcel Tak analyseert vier mogelijkheden.

Vorige week bracht IEXProfs de analyse van Nicolas Simar van NN IP onder de aandacht. Hij gaf aan dat waardeaandelen ondergewaardeerd zijn en op de huidige koersniveaus kansen bieden. Er zal een rotatie van groei- naar waardeaandelen plaatsvinden. Van die categorie aandelen bieden met name Europese banken een goed instapmoment, aldus Simar. Bij het aantrekken van economische activiteit zullen de koersen van deze financiële waarden stijgen.

De vraag is vervolgens welke bankaandelen u in portefeuille zou moeten hebben. U weet dat ik sterk gecharmeerd ben van indexbeleggen, dus ik ga op zoek naar een ETF die een verzameling bankaandelen volgt. Voor een aandelenindex kom ik al gauw uit bij uitgever Stoxx, die twee indices op Europese bankaandelen construeert: Eurostoxx Banks en Stoxx 600 Banks.

Eurostoxx Banks

In de Eurostoxx Banks Index zijn dertig bankaandelen uit de eurozone opgenomen. Van de dertig aandelen heeft Banco Santander de grootste positie met een gewicht van 15%. Een andere grote Spaanse bank, Banco Santander, is met 10% ook prominent aanwezig. BNP Paribas en ING staan op respectievelijk positie twee en drie met een aandeel van respectievelijk 13% en 11%.

De index bestaat voor liefst 31% uit Spaanse banken. Frankrijk en Italië zijn goede volgers met een gewicht van 23% en 19%. Nederlands neemt een vierde plek in met 11%, nog voor Duitse banken (8%). Het is duidelijk dat deze index van banken nadrukkelijk een zuidelijk gehalte heeft.

Stoxx 600 Banks

Voor de tweede bankenindex, Stoxx 600 Banks, is die zuidelijke dominantie niet aan de orde. Dat komt omdat banken uit niet-euro landen in deze index, die in totaal uit 47 aandelen bestaat, een prominente plaats innemen.

De financiële instellingen uit het Verenigd Koninkrijk zijn met 27% dominant, maar ook Zwitserse en Zweedse banken (beide 10%) hebben een flink gewicht. Spaanse (15%) en Franse (11%) banken hebben in deze index een veel kleiner aandeel.

Deze index heeft door de grote positie van banken buiten de eurozone een flink valutarisico op Britse pond, Zwitserse frank en Zweedse kroon. Grote nieuwe namen in de index ten opzichte van de Eurostoxx Banks zijn HSBC (13%), Lloyds Banking Group (7%) en UBS (6%).

Makkelijk bij te houden

Beide indices zijn te volgen via een iShares ETF. Over deze ETF's valt niet veel meer te zeggen dan dat ze gedegen in elkaar zitten. De fondsen zijn fysiek van structuur, waarbij alle aandelen uit de index worden gekocht. De officiële kosten van beide indices liggen rond de 0,5%, wat ik wel aan de hoge kant vind.

Als ik naar de werkelijke kosten kijk, het verschil tussen index- en fondsprestatie, verandert mijn conclusie niet. De kosten vallen dan iets lager uit, waarschijnlijk vanwege enige opbrengst van securities lending.

Jammer overigens dat iShares, net als de meeste andere aanbieders, de fondsprestatie vergelijkt met de netto index. Daarin is het dividend vermindert met de ingehouden belasting, waarmee de indexprestatie lager wordt dan die van de bruto index.

Tja, op zo'n manier wordt het makkelijker de index bij te houden of zelfs te verslaan...

Combineren!

Mocht u blootstelling wensen aan een bankenindex, dan zou ik vanwege de verschillende samenstelling van de indices, voor een combinatie van beide ETF's kiezen. Met de ETF's op de twee bankenindices gaat u (bijna) één-op-één mee met de beweging van de indices.

Er zijn ook andere mogelijkheden de Europese bankensector te bespelen, vooral nu de aandelen van financiële instellingen fors zijn hersteld vanaf het dieptepunt. Een mogelijkheid is positie in een gestructureerd product met voorwaardelijke garantie.

Een koersdaling van de index leidt dan niet direct tot verlies. Althans, op de afloopdatum (half december 2016) van de certificaten die ik onder uw aandacht breng.

Certificaat op Eurostoxx Banks

De eerste is het Capped Bonus Certificaat op de Eurostoxx Bank index, uitgegeven door Commerzbank (ISIN: DE000CD2LY34). Het certificaat lost af op een koers van 13,10 euro, mits de index op geen enkel moment tot het einde van de looptijd op of onder 78 punten staat. De actuele stand van de index is 116 punten. Dat betekent dat er een buffer is van bijna 33%.

De actuele koers van het certificaat is 11,80 euro, zodat een totaalrendement van 11,0% is te behalen (14,3% op jaarbasis). De certificaathouder mist wel het dividend (momenteel circa 2% op jaarbasis). Maar zelfs als de index terugvalt naar het dieptepunt van enkele weken geleden (90 punten) kan aan het eind van het jaar een aardig rendement resteren.

Mocht de index wel onder de 78 punten duikelen en bijvoorbeeld eind 2016 op 60 eindigen, dan lost het certificaat af op 6 euro. De belegger heeft dan een verlies van 49%, terwijl de index 48% is gedaald.

Certificaat op Stoxx 600 Banks

De tweede mogelijkheid is hetzelfde soort certificaat, maar dan op de Stoxx 600 Banks index. De index staat momenteel op 160 punten. Société Générale heeft momenteel een certificaat uitstaan (ISIN: DE000SE3QUM6) met als ondergrens 114 punten, 29% onder de actuele stand. Als tot het eind van het jaar de index boven die ondergrens blijft, wordt afgelost tegen een koers van 17,20 euro.

De actuele koers is gelijk aan 15,91 euro. Er ligt derhalve een rendement van 8,1% in het vat. Mocht de index wel op enig moment op of onder de 114 punten dalen, dan verzuurt het rendement en is de aflossing 10% van de waarde van de index, met een maximum van 17,20 euro. Bedenk voorts dat u als certificaathouder het dividend van circa 2,4% mist.

Beursstabilisatie gewenst

De beide constructies zijn interessant voor beleggers die menen dat de kans op een verdere grote stijging van de index niet groot is, maar eerder een stabilisatie of beperkte daling verwachten. Let in alle gevallen op dat u een debiteurenrisico op de uitgevende instelling loopt.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022