Nieuws

Consument is groeimotor voor 2016

Uit onderzoek van Fidelity blijkt dat de consument de aanjager van de wereldwijde economische groei moet worden.

Uit het jaarlijkse analistenonderzoek van Fidelity blijkt dat de consument de aanjager van de wereldwijde economische groei moet worden. Het onderzoek onder beleidsmakers uit het bedrijfsleven biedt een unieke inkijk in de verwachtingen van managementteams in tal van regio’s en sectoren. Uit het Fidelity Analyst Survey 2016 blijken een aantal belangrijke trends die van invloed zijn op de economie.

Het belangrijkste risico voor de bedrijfsfundamentals dat de onderzoekers voor dit jaar zien, is een vertraging van de vraag als de consument zich terugtrekt, wat versterkt kan worden door een gebrek aan pricing power, marktverstoringen, interventies en beleidsfouten.

Oud en nieuw

Een belangrijke trend die Fidelity signaleert is de toenemende divergentie tussen ontwikkelde markten en opkomende markten. Dat komt enerzijds doordat de fundamentals in de ontwikkelde markten sterk blijven, terwijl anderzijds de opkomende markten met steeds meer tegenwind te maken krijgen.

Ook groeit het verschil tussen de dienstensector en de maakindustrie. Er is nog veel overcapaciteit in de oude economie. Maar de lagere grondstoffenprijzen missen hun effect niet, kapitaalbestedingen en investeringen worden teruggeschroefd, met als gevolg dat de overcapaciteit wordt afgebouwd.

De zwaarste klappen vallen in groeimarkten die afhankelijk zijn van grondstoffen. China zet de transitie voort naar een consumentengestuurde economie. Volgens de analisten van Fidelity gaat dit niet zonder slag of stoot en komt de groeikracht van China onvermijdelijk lager te liggen.

De analisten signaleren in de nieuwe economie drie belangrijke trends, die de groei ondersteunen, dat zijn:

  • innovatie
  • consumptie in de ontwikkelde markten
  • veranderende omstandigheden voor financials

Slechts weinig sectoren zijn immuun voor verstorende effecten van nieuwe technologieën. Het verschil tussen bedrijven die innovatie omarmen en ondernemingen die dat nalaten neemt toe. 

Consument moet het doen

De consument in de ontwikkelde markten is de groeimotor bij uitstek voor die komende twaalf maanden. De lagere energieprijzen zorgen voor meer koopkracht, en daarnaast kan worden geprofiteerd van de lage inflatie, hogere lonen en een aantrekkende arbeidsmarkt.

Volgens Fidelity rijpt de cyclus in de VS en Europa weliswaar, maar is die nog niet ten einde. Europese bedrijven staan er - vergeleken met Amerikaanse -  iets beter voor.

Lees hier meer uitkomsten van het Fidelity Analist Survey 2016

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's