Nieuws

Is cash aanhouden een zonde?

Fondsbeheerders houden veel minder cash aan. Daardoor kunnen ze, na een lichte crash, minder goedkope aandelen opkopen.

Fondsbeheerders houden veel minder cash aan. Daardoor kunnen ze, na een lichte crash, minder goedkope aandelen opkopen, aldus The Wall Street Journal. Volgens berekeningen hielden beheerders van aandelenfondsen in de periode tussen 1986 en 1995 gemiddeld 9% in cash aan.

Op dit moment is dat minder dan 3%. De beslissing om het juiste aankoopmoment voor een aandeel te bepalen is volledig verschoven van de fondsbeheerder naar de belegger, aldus auteur Jason Zweig. De verandering heeft vooral te maken met de opkomst van indexfondsen.

Die hebben er volgens de WSJ voor gezorgd dat het aanhouden van grote hoeveelheid contanten, of een equivalent daarvan, bijna als zondig wordt beschouwd. Als aandelen immers in waarde stijgen, is het aanhouden van cash kostbaar voor de fondsbeheerder.

Laag opkopen

Als 10% van het vermogen in contanten wordt aangehouden, betekent het dat een stijging van aandelenprijzen met 20% slechts vertaalt in een winst van 18% voor het aandelenfonds. En daar moeten de kosten dan nog van worden afgetrokken.

Een andere reden is dat het aanhouden van contanten op dit moment bijzonder onaantrekkelijk is vanwege de lage rentestanden. Toch is er volgens Zweig alle reden om op dit moment behoedzaam te zijn. Aandelen hebben gemiddeld een hogere koers-winstverhouding dan in de aanloop naar de kredietcrisis.

Mocht het moment komen dat aandelenkoersen flink dalen, dan kunnen beheerders met veel cash daarvan profiteren door aandelen tegen lage prijzen op te kopen. Omdat de meeste beheerders nu minder geld in cash aanhouden, is het raadzaam voor de belegger om dat zelf te doen, suggereert Zweig.

Invloed op de performance

Er blijven uitzonderingen op de regel dat beheerders minder contanten aanhouden. Greg Estes, een van de beheerders van het Intrepid Endurance fonds houdt twee derde van het totale beheerde vermogen van het fonds (250 miljoen dollar) in contanten aan.

Volgens Estes is het onmogelijk om op dit moment het soort kleinschalige goedkope aandelen te vinden waarin het fonds belegt. Dat is de afgelopen jaren wel vaker voorgekomen. De performance van het fonds heeft er niet onder geleden. In het afgelopen decennium heeft het fonds de Russell 2000 index (voor kleinere bedrijven) met gemiddeld 3% per jaar verslagen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie