Nieuws

Vertrouwen in adviseurs wankelt

Uit onderzoek van de universiteiten van Chicago en Minnesota blijkt dat 7% van de Amerikaanse adviseurs disciplinair gestraft is.

Het voelt niet goed om je geld uit handen te geven aan een adviseur die berispt is wegens financieel wangedrag. Uit onderzoek van de universiteiten van Chicago en Minnesota blijkt dat 7% van de financieel adviseurs disciplinair gestraft is wegens zaken die variëren van het aanzetten tot ongeschikte beleggingsoplossingen, tot zelfs handelen zonder toestemming van de client.

Dat is een hoog percentage voor een sector waarin vertrouwen fundamenteel is. Er zijn zelfs firma’s waar het percentage misdragingen bovengemiddeld hoog is. Bij Oppenheimer & Co heeft bijna 20% van de adviseurs zich in het verleden op dit vlak misdragen, meldt Bloomberg.

Het onderzoek focust op slechts zes van de 23 categorieën waarin adviseurs de fout in kunnen gaan. De studie richt zich op wangedrag rond beleggingen, waarbij arbitrage of een rechterlijke uitspraak uitviel ten gunste van de klant, evenals een formele procedure door toezichthouders voor een overtreding van regelgeving rond beleggingen.

Verkeerd businessmodel

Veel wangedrag heeft betrekking op het adviseren van ongeschikte producten voor een client, die niet passen bij het risicoprofiel of portefeuille. Diverse studies wijzen op belangenconflicten, waarbij de schade volgens Bloomberg geschat wordt op 17 miljard dollar voor de middenklasse.

Het wangedrag blijft niet altijd zonder gevolgen. De helft van de berispte of veroordeelde adviseurs heeft zijn baan verloren, 44% van hen kon binnen een jaar elders weer aan de slag. Vaak zijn dat firma’s met een hoger gemiddelde aan overtredingen, waardoor deze adviseurs een soort draaideur-criminelen lijken te worden.

Volgens de studie lopen adviseurs die al eens de fout in zijn gegaan een vijf keer zo grote kans op herhaling. Het lijkt erop dat er firma’s zijn met een businessmodel waarin zij hogere inkomsten willen genereren ten koste van disciplinaire overtredingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie