Nieuws

Vermogensbeheer via social media

De robo-adviseur heeft zijn plek veroverd in de beleggingsindustrie, de volgende ’game changer’ dient zich alweer aan.

De robo-adviseur heeft zijn plek veroverd in de beleggingsindustrie, de volgende ’game changer’ dient zich al aan, schrijft WealthManagement.com. Social media is een belangrijk instrument geworden voor de onderlinge communicatie. Wat is er mogelijk als al die online informatie zou kunnen helpen om een beleggingsportefeuille op te bouwen? Snapchat denkt in die richting. De social media app wil de rol van robo-adviseur gaan vervullen, gebruikmakend van online data voor het vermogensbeheer middels ETF’s en andere lage-kosten-producten.

Vermogensbeheerders zien waarschijnlijk niets in zo’n Albert Heijn-benadering van beleggen. Maar het kan zo maar zijn dat platforms als Facebook of Amazon de krachten bundelen met een aanbieder als Vanguard en een schokgolf door de beleggingsindustrie zenden, oppert WealthManagement.com. Beleggers hebben altijd behoefte aan advies, maar de wijze waarop zij dit verkrijgen is aan verandering onderhevig. Technologische ontwikkelingen drukken hier hun stempel. Het kan zijn dat de communicatie tussen beleggingsfirma’s en hun cliënten fors veranderen gaat.

Enerzijds blijft de behoefte aan vermogensbeheerders die hun vermogende klanten complexe producten aanbieden, op maat gesneden oplossingen via een totaalbenadering van de ’family office’. Aan de andere kant van het spectrum ontstaan de budget-adviseurs, die het minder vermogende, maar wel grotere deel van de beleggers aanspreken. Nieuwe aanbieders veroveren marktaandeel dankzij de opmars van de robo-adviseur. 

Advies op maat

De grootste kansen liggen bij de meer bemiddelde beleggers, een doelgroep die sterk zal groeien. Vermogensbeheerders zullen die welvarende beleggers tegemoet moeten treden met persoonlijk advies op maat, om hun doelstellingen te bereiken. De winnaars in de veranderende wereld zijn die adviseurs en vermogensbeheerders die de behoeften en doelstellingen van hun cliënt centraal stellen. Daarbij moet men loskomen van de gevestigde aanpak uit het verleden en zich gaan focussen op maatwerk voor de klant. Een status quo kan volgens WealthManagement.com niet overleven. De beleggingsindustrie moet de dienstverlening richten op het belang van de cliënt, gemeenschap en economie als geheel. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie