Nieuws

Chinese beursonrust biedt kansen

Aandelenspecialist Nick Beecroft van T. Rowe Price is enthousiast over China en over de rest van Azië.

Het was onvermijdelijk dat de tweecijferige groei, die de Chinese economie – de tweede van de wereld – de afgelopen decennia bereikte, zou afnemen. Dat zegt Nick Beecroft, expert Aziatische aandelen (excl. japan) van T. Rowe Price. De Chinese regering is druk bezig de economie om te vormen van een door industrie-, investeringen- en exportgedreven systeem naar een model dat vooral op binnenlandse consumptie en diensten berust en dat zorgt voor dalende groeicijfers en vooral veel onrust.

Beecroft: "De Chinese groeivertraging, gecombineerd met toenemende bezorgdheid of de Chinese leiders wel in staat zijn deze transitie in goede banen te leiden, leidde de afgelopen drie jaar verschillende keren tot een schok in de wereldwijde opkomende markten. Ook de ontwikkelde markten laat het niet langer onberoerd."

Maar hoewel het gevaar van beleidsfouten altijd aanwezig is, dus nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, denkt Beecroft niet dat een harde landing de meest waarschijnlijke uitkomst voor China is. "De beleidsmakers hebben alle redenen om die te voorkomen. Sterker, hun machtspositie hangt er vanaf." Zo zal Beijing volgens Beecroft verschillende instrumenten, zoals monetaire maatregelen en een losser begrotingsbeleid, kunnen inzetten om de groei te ondersteunen en de overgang te versoepelen.

Risico's

Het belangrijkste risico op dit moment volgens Beecroft is een onverwachte en scherpe daling van de renminbi, die de kapitaaluitstroom verder zou kunnen versnellen en de Chinese economie nog meer onder druk zou zetten. "Wij verwachten daarom dat China de renminbi binnen bepaalde grenzen zal laten zweven. Dat veronderstelt voor dit jaar een neerwaartse druk, maar op een vrij gecontroleerde manier."

Risico twee: sinds de financiële crisis in 2008 heeft China een enorme hoeveelheid schuld opgebouwd. Het aandeel non-performing loans (NPL’s) in het bankensysteem is aanzienlijk gestegen. Beecroft: "Wij denken dat de NLP-ratio in China veel hoger is dan de gerapporteerde 1,5%. De waarderingen van de bankaandelen in China duiden eerder op een percentage van ongeveer 6%.

Als China plotseling zou besluiten al deze NPL’s te erkennen, zou dit volgens Beecroft de economie zware schade toebrengen en op zeker moment tot een financiële crisis kunnen leiden. een dergelijke stap lijkt hem zeer onwaarschijnlijk.

Solide vooruitzichten

Ondanks of juist dankzij de recente onrust op de Chinese aandelenmarkt zijn er volgens Beecroft genoeg aantrekkelijke aandelen te vinden. "Zeer interessant zijn de snel groeiende Chinese internetaandelen. Ook de consumenten- en de dienstensector bieden volop kansen. In de diensteneconomie zijn gezondheidszorg en logistiek veelbelovende sectoren."

De magere cijfers van de laatste maanden veranderen voor Beecroft niets aan de positieve langetermijnvisie voor China en de rest van Azië. "Wij verwachten dat de Chinese markt nog jarenlang aantrekkelijke groeikansen zal bieden. Ook de groeivooruitzichten voor de rest van Azië blijven goed. De economieën kennen in wereldwijd perspectief gezien een gezonde groei, die wordt ondersteund door een grote, vaak jonge bevolking die steeds meer inkomen te besteden krijgt."

Naarmate er meer duidelijkheid over het Chinese valutabeleid komt, verwacht Beecroft dat de volatiliteit afneemt zodat beleggers hun blik weer meer zullen richten op de positieve facetten van de Chinese en Aziatische markt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie