Nieuws

Laat Big Banks intact

De roep klinkt steeds luider om grote Amerikaanse banken op te splitsen. Geen goed idee, vindt Pimco en geeft zeven redenen.

De roep klinkt steeds luider om grote Amerikaanse banken op te splitsen, om op die manier een nieuwe financieel crisis te voorkomen. Pimco denkt ook dat sommige grote banken niet een optimale omvang hebben. Opsplitsing lijkt Christian Stracke, hoofd bedrijfsobligatieresearch bij Pimco, echter geen goed idee. 

Er zijn wellicht verdere maatregelen nodig om balansen te verkleinen. Maar beleidsmakers moeten de onbedoelde gevolgen meewegen van hun beleid, hoe politiek aantrekkelijk sommige maatregelen ook lijken. Stracke geeft zeven redenen waarom opsplitsing van grootbanken volgens hem een slecht idee is.

 1. Regulering werpt zijn vruchten al af

  Sinds de financiële crisis zijn er allerlei nieuwe regels ingevoerd. Diverse banken hebben hun balansposities als afgebouwd en hun operationele activiteiten aangepast, om aan de stresstests te kunnen voldoen.

 2. Opsplitsen kan tot een nieuwe credit crunch leiden

  In elk geval op de korte termijn zou het opsplitsen tot grote onrust leiden in de bankensector, wat zijn weerslag zal hebben op de kredietverlening. De operationele uitdagingen en kosten van zo’n proces zijn enorm en gaan gepaard met een grotere risicoaversie.

 3. Kleinere banken zijn niet per definitie minder riskant

  De risico’s van grote banken voor het financiële systeem zijn groter, dan bij een kleine bank. Maar ook kleinere banken kunnen blootgesteld staan aan allerhande gecorreleerde risico’s, zoals zeepbellen in diverse sectoren, slechte kredieten, etc. Toezichthouders moeten al meer banken controleren, zijn die in staat om al die gecorreleerde risico’s in de gaten te houden?

 4. Bail-ins van obligatiehouders vinden toch al plaats

  Het opsplitsten van grote banken hangt samen met de veronderstelling dat obligatiehouders niet zullen accepteren dat zij ook moeten bloeden bij de redding van een bank. Maar een dergelijk systeem functioneert nu al. Bail-outs zijn politiek risicovol en in Europa zijn obligatiehouders al betrokken bij de redding van banken.

 5. Obligatiebeleggers zullen terughoudend zijn om te investeren in afgesplitste delen

  Als banken worden opgesplitst, welke entiteit neemt dan de bestaande schuld over? En de zakenbank-activiteiten zullen waarschijnlijk een zwakkere kredietbeoordeling krijgen, maar wel sterk van financiering afhankelijk zijn.

 6. Minder kapitaal in het bankensysteem 

  Grote banken moeten relatief meer kapitaal aanhouden dan kleine financiële instellingen. De buffereisen voor grote banken liggen aanzienlijk hoger. De kans bestaan dat het financiële systeem met minder kapitaal achter de hand gaat functioneren.

 7. Het tegenpartijrisico wordt mogelijk groter

  Het financiële systeem is nu minder kwetsbaar dan in 2008, dat is mede te danken aan betere risicobeheersing rond het tegenpartijrisico bij derivaten. Om het tegenpartijrisico zoveel mogelijk te beperken, zoeken de meeste marktpartijen garanties van de moedermaatschappij in de derivatenhandel met grote banken. Als een dochteronderneming wordt afgesplitst, kan er opeens aanzienlijk meer tegenpartijrisico in het systeem ontstaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie