Nieuws

EL-Erian vreest dolende banken

Mohamed EL-Erian is bang dat ook de koersen van banken binnenkort alle kanten op zullen bewegen.

Diverse beleggingscategorieën dolen ankerloos rond op financiële markten. Voor banken geldt dat, vooralsnog, niet. Mocht het wel zo ver komen, dan is het crisis. Dat schrijft Mohamed El-Erian in een column voor Bloomberg View.

El-Erian wijst drie belegginssectoren aan die in zijn ogen ankerloos rond dobberen op de woeste zee van de financiële markten. Iedere oprisping in de markt stuwt deze sectoren in een willekeurige richting.

Het gaat volgens El-Erian om energie-aandelen (vooral olie), hoogrentende obligaties (junk bonds) van bedrijven met een extreem lage kredietstatus én valuta’s van opkomende markten. Deze sectoren zijn volgens El-Erian in het afgelopen jaar van hun ankers losgeslagen en er is nog altijd geen sprake van enige controle over de koersontwikkeling. Het minste of geringste nieuws leidt tot heftige koersbewegingen.

Europese bankenzorgen

In de bancaire sector dreigt iets dergelijks te gebeuren. El-Erian wijst drie oorzaken aan. De lage, of zelfs negatieve, rente van centrale banken onthoudt reguliere banken van een stabiele inkomstenstroom. Daarnaast worden banken geraakt door de aanhoudend lage economische groei. Tenslotte worden beleggers er met enige regelmaat door toezichthouders aan herinnerd dat grootschalige hulpacties voor banken voorlopig uit den boze zijn.

De huidige bankensituatie in Europa is volgens El-Erian nu penibeler dan die in de Verenigde Staten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Amerikaanse banken sneller orde op zaken hebben gesteld na de kredietcrisis.

Het goede nieuws: de situatie van de Europese banken is volgens El-Erian zeker nog niet vergelijkbaar met die in de laatste maanden van 2008 en de eerste helft van 2009. Toch is er alle reden om de toegenomen volatiliteit in de sector de komende weken extra goed in de gaten te houden. Op het moment dat het vertrouwen in banken verloren dreigt te raken zijn de gevolgen immers veel groter dan bij de eerder genoemde sectoren die nu al in de problemen ziten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie