Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Nieuws

Bent u bang voor de robo-adviseur?

Moet de traditionele adviseur zich zorgen maken over de opkomst van robo-adviseurs?

Moet de traditionele adviseur zich zorgen maken over de opkomst van robo-adviseurs? Geautomatiseerd advies zal uiteindelijk alleen levensvatbaar zijn als het een beter rendement oplevert. Robo-adviseurs laten aan de hand van hypothetische voorbeelden zien op welke gebieden hun diensten waarde kunnen toevoegen.

Denk daarbij aan een betere diversificatie, beheersing van emoties van de belegger en fiscale efficiëntie. Maar laat een traditionele adviseur nu ook juist op die gebieden waarde toevoegen. Het verschil is alleen dat de adviesrobot optimaal van de technologische mogelijkheden gebruik maakt om deze diensten efficiënter en dus goedkoper te leveren.

Een onderzoek van Spectrem Group in 2014 in de VS, laat zien dat beleggers over het algemeen minder tevreden zijn over een adviesrobot dan over een traditionele adviseur. Dit onderstreept dat een echte adviseur iets ontastbaars op het gebied van vertrouwen en langetermijnrelaties toevoegt dat een machine moeilijk nadoet.

Vooral voor millenials

Het concept van de robotadviseur lijkt momenteel vooral aantrekkingskracht te hebben op jongere beleggers. Bij Wealthfront, één van de succesvolste Amerikaanse spelers op dit gebied, is 60% van de klanten jonger dan 35 jaar en 90% jonger dan 50. Dat is een heel ander klantprofiel dan bij de gemiddelde bank of adviseur.

Als dit de natuurlijke doelgroep voor adviesrobots is, dan roept dat een aantal interessante vragen op:

  1. Werkt geautomatiseerd advies kannibaliserend op de bestaande klanten van een adviseur?
  2. Zullen de huidige gebruikers van een adviesrobot uiteindelijk toch een punt bereiken waar zij wel behoefte aan menselijke interventie hebben?
  3. Wat kunnen traditionele adviseurs doen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten ook voor de volgende generatie beleggers aantrekkelijk blijven?

Het antwoord op de eerste vraag hangt duidelijk af van de waardepropositie van de adviseur. Bepaalde onderdelen van de advisering (zoals de assetallocatie) kan een machine relatief rechttoe rechtaan uitvoeren, als die maar de juiste input krijgt over bijvoorbeeld de tijdshorizon en de risicobereidheid.

Doorgroeien na robo-adviseur 

Maar op andere gebieden, zoals fiscale planning, is het voor de robot-adviseur moeilijk om net zo goed te presteren als een mens. De waardepropositie is eveneens bepalend voor de tweede vraag.

Een adviesrobot is prima voor iemand die net begint met beleggen, maar naarmate het vermogen van de belegger groeit en de omstandigheden complexer worden, heeft die belegger waarschijnlijk behoefte aan de gespecialiseerde dienstverlening van een traditionele adviseur.

De derde vraag is wellicht het interessantst en biedt de voornaamste kansen voor adviseurs. Zij kunnen lessen trekken uit de wijze waarop vooral jongere beleggers het liefst op de financiële markten willen opereren.

En geautomatiseerde advisering is ook een manier om minder vermogende klanten op een winstgevende wijze te bedienen. Maar wellicht het belangrijkste: laat de opkomst van de machines adviseurs eraan herinneren hoe belangrijk het is om hun waardepropositie duidelijk voor ogen te houden.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie