Nieuws

Diepere oorzaken van de marktonrust

Waarom veroorzaken kleine wijzigingen in de variabelen zulke heftige bewegingen op de markten? El-Erian ziet twee oorzaken.

Analisten weten geen afdoende verklaring te geven voor een van de slechtste januarimaanden op de beurs ooit. Macro-economische omstandigheden, losgeslagen oliemarkten of substantiële veranderingen in liquiditeit en volatiliteit worden aangevoerd.

Ook de sputterende groeimachine van China en het wispelturige beleid van de autoriteiten daar rechtvaardigt niet de massale verkoopdruk op het wereldmarkten, meent Mohamed El-Erian, adviseur bij Allianz. Hij ziet twee dieperliggende oorzaken.

Een vergelijkbare dynamiek ziet El-Erian op de oliemarkten. Er is weliswaar een discrepantie tussen vraag en aanbod en de Opec houdt de productie op peil, maar de bewegingen op de oliemarkt zijn zwaar overdreven. Waarom veroorzaken de kleinste wijzigingen in de variabelen zulke heftige bewegingen op de markten? El-Erian ziet de volgende twee transities in de markt, die daar verantwoordelijk voor zijn en de risico-aversie bij beleggers versterken.

1. Wijziging in volatiliteit

De eerste is de transitie van een langdurige onderdrukking van de financiële volatiliteit naar een periode waarin meer ruimte is voor instabiliteit en zaken minder voorspelbaar zijn. Centrale banken zijn minder genegen - of minder in staat - om de volatiliteit in te tomen. Dit veroorzaakt op korte termijn een hogere mate van risico-aversie en schuldenafbouw. 

2. Wijziging in liquiditeit

De tweede transitie heeft te maken met de liquiditeit en een beweging weg van anticyclische balansen. Striktere regulering speelt een rol, maar er is ook minder bereidheid in de markt om risico’s te nemen. Grote partijen zoals staatsfondsen worden beperkt in hun risicoposities.

Deze twee transities versterken elkaar en voeden het gevoel van instabiliteit en onveiligheid. Hoe langer het duurt, des te  groter de volatiliteit en het gevaar voor gevolgen voor de economische en bedrijfsfundamentals. 

Afwachten of hervormen

Het goede nieuws is volgens El-Erian dat dit soort processen uiteindelijk zichzelf uitputten. Helaas wel na een periode van heftige volatiliteit en forse dalingen op de financiële markten. Al die onrust heeft een averechts effect op de consumenten- en bedrijfsbestedingen, waardoor de economische groei afneemt.

Het zou veel beter zijn als aantrekkende fundamentals een basis leggen onder de assetprijzen, waardoor geld dat nu aan de zijlijn gehouden wordt toch weer begint te stromen. Daar zijn beleidsaanpassingen voor nodig, niet alleen van de kant van de centrale banken.

Zelfs al zou de Fed overgaan tot een QE4, dan valt het effect te betwijfelen als het niet gepaard gaat met structurele hervormingen die de groei bevorderen en de afbouw van overtollige schulden. Wat er gaat gebeuren wordt bepaald door de beslissingen die de komende weken genomen gaan worden door politici op het wereldtoneel. Er is al te lang door passiviteit en partijpolitiek teveel verantwoording op de schouders van de centrale bankiers gelegd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie