Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Laag-risico-strategie

Ik ga op zoek naar een financieel product met een laag verwacht rendement, maar daarmee wel met een (relatief!) laag risico.

Vroeger was beleggen simpel. Wilde je kans op een hoog rendement, dan zocht je het risico op. Een volledige blootstelling aan de aandelenmarkt was de geëigende methode om het gewenste resultaat te behalen van 8% of nog (veel) meer.

Met natuurlijk de mogelijkheid, zeker op korte termijn, dat het helemaal mis ging en er grote verliezen werden geleden. Beleggers die dergelijke risico's niet zagen zitten, zochten hun heil in (staats)obligaties.

Natuurlijk waren de rendementsperspectieven een stuk lager, maar een opbrengst van 3% à 4% op jaarbasis zat er toch zeker in. Die tijden zijn (voorlopig?) voorbij.

Beslist niet risocomijdend

De enorme koersfluctuaties in de afgelopen jaren doen veel beleggers snakken naar een risicomijdende belegging met een leuk rendement. Die zijn er helaas niet meer. De rente op veel obligaties is tot onder het vriespunt gezakt.

Bovendien zijn langlopende obligaties met nog enig rendement beslist geen risicomijdende belegging. Een plotse rentestijging zou tot flinke verliezen op deze obligaties kunnen leiden. Zijn er alternatieven om toch een leuk rendement te behalen?

Die zijn er, maar risicoloos zijn ze helaas niet. Toch loont het de moeite ze eens nader te beschouwen. Ik ga met u op zoek naar een financieel product met een laag verwacht rendement, maar daarmee wel met een (relatief!) laag risico.

Interessant na daling

Bedenk echter dat ook deze constructies in geval van een horrorscenario op de beurs, een sterk negatief rendement geven. Ik breng de door mij regelmatig besproken Discount en Capped Bonus Certificaten, die op de Duitse beurs verhandelbaar zijn, onder uw aandacht.

Dit zijn producten die een vaste aflossing geven, zolang de onderliggende waarde niet door een vooraf vastgestelde ondergrens gaat. Juist nu de volatiliteit op de beurzen hoog is en we al een forse koersdaling achter de rug hebben, kunnen deze producten interessant zijn.

ook voor beleggers die hun financiële lot niet zomaar willen overgeven aan de grillen van de markt. Het gaat om producten op de Eurostoxx50 index (ES50). Deze index staat op het moment van schrijven op 2940 punten, na vorig jaar een hoogste stand te hebben bereikt van 3820 punten.

Drie interessante producten

Er is dus al 23% van de top af! Alle hierna te bespreken certificaten worden in een ratio van 1 op 100 verhandeld, ofwel één honderdste van de indexstand.

 1. Het eerste product met een verlaagd risico is de Capped Bonus Certificaat van BNP Paribas met ISIN code DE000PA83AZ6 met aflossing in december 2017. Het certificaat lost af op 23 euro als ES50 gedurende de gehele looptijd nooit onder de 1900 punten komt.

  Dat is een buffer van 35% gerekend vanaf de actuele stand. Het certificaat kost nu 21,49 euro (vanwege de ratio 1 op 100 vergelijkbaar met 2149 punten), waardoor er een korting is op de stand van de index is van 27%. Dat betekent dat als aan de voorwaarde is voldaan (ES50 nooit op of onder 1900 punten) er een rendement behaald kan worden van 7,0%, ofwel 3,6% op jaarbasis.

  Dat is niet spectaculair, maar de beurs mag daarvoor wel met maximaal 35% dalen. Mocht de daling gedurende de looptijd toch groter zijn en eindigt de index op bijvoorbeeld 1800 punten, dan wordt het certificaat afgelost op de indexstand (18 euro). Er wordt dan een verlies geleden van 16%. Dat is behoorlijk, maar aanzienlijk minder dan de koersdaling van de index met bijna 39%.

 2. Als u de constructie op zichzelf aantrekkelijk vindt, maar toch wat meer rendementsperspectief wenst, is er ook een certificaat (ISIN: DE000PA83BR1) met dezelfde looptijd en van dezelfde Franse bank, dat aflost op 26 euro. De harde voorwaarde daarvoor is dat de index nooit op of onder de 2200 punten uitkomt.

  Het certificaat kost 23,50 euro, waarmee de korting van 20%, geringer is dan de 27% van het eerdergenoemde product. Maar uw mogelijke beloning is groter, want het rendement kan uitkomen op 10,6%, wat 5,4% op jaarbasis betekent. Als de index aan het eind van 2017 op 1800 zou staan, is de aflossing op 18 euro en het verlies gelijk aan 23%. Het is duidelijk dat het certificaat een hoger risico heeft, de prijs van het betere rendementsperspectief.

 3. Een andere manier om met een verlaagd risico enig rendement te behalen is gebruik te maken van een Discountcertificaat met hoge korting. Het is een product waarbij de aflossing gelijk is aan de eindstand van de onderliggende waarde, in dit geval de Eurostoxx50 index. Een voorbeeld is het certificaat uitgegeven door de Duitse bank Vontobel, ook weer met aflossing eind 2017.

  Dit product wordt eveneens verhandeld met een ratio van 1 op 100. Het aardige is dat de korting waarmee het certificaat kan worden gekocht erg hoog is, namelijk 30% (actuele prijs 20,54 euro). Helaas geldt er wel een maximale aflossing van 22 euro (2200 punten). Dat betekent dat zelfs als de index met 25% daalt tot 2200 punten, het maximale rendement wordt behaald van 7,1% (=3,6% op jaarbasis).

  Als de index tot 2054 zou dalen, is de aflossing op 20,54 euro en wordt er winst noch verlies geleden. Bij de eerder genoemde stand van 1800 punten is de aflossing gelijk aan 18 euro, waardoor een verlies van 12% resteert.

Niet zonder risico

Bovenstaande producten zijn voorbeelden van kansen om onder veel omstandigheden enig rendement te behalen. Als het mis gaat en de index eindigt onder de barrière (bijvoorbeeld op 1800 punten), dan is het verlies kleiner dan dat van de index.

Natuurlijk houdt u er rekening mee dat als de index nog veel verder zou dalen dan de 1800 punten in het voorbeeld, de verliezen op deze certificaten toch sterk kunnen oplopen. Maar zoals ik in het begin al aangaf, aardige rendementen zonder noemenswaardig risico bestaan niet meer!


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's