Nieuws

Grootbeleggers op verkeerde been

Eind vorig jaar was de risicobereidheid van institutionele beleggers toegenomen, blijkt uit onderzoek van NN IP.

Grote kans dat de beursval van de afgelopen twee weken bij veel institutionele beleggers aanzienlijke portefeuilleschade heeft veroorzaakt. Eind december had Citigate Dewe Rogerson in opdracht van NN Investment Partners 104 internationale institutionele beleggers gevraagd naar hun risicobereidheid. Weinigen hadden maatregelen genomen om een stevige koersdaling op te vangen.

Van 56% van de respondenten bleek de risicobereidheid in de tweede helft van 2015 niet veranderd. Bij 29% was deze juist toegenomen, terwijl die bij 15% was verminderd. Per saldo steeg de netto risicobereidheid in het vierde kwartaal dus met 13,4%. Deze marge is hoger dan in het voorgaande kwartaal. Toen was de risicobereidheid bij 28,3% van de beleggers gestegen en bij 18,3% afgenomen, wat resulteerde in een totale netto risicobereidheid van plus 10%.

Op de vraag naar de belangrijkste risico's voor hun portefeuille was een derde van de beleggers bevreesd voor een crisis in de opkomende markten, gevolgd door een onverwachte gebeurtenis (25%), en een eurozone-crisis (22%).

Pas op de plaats

"Het lijkt erop dat beleggers in het vierde kwartaal van 2015 pas op de plaats hebben gemaakt. Ze houden bij voorkeur vast aan hun positionering, in afwachting van aanwijzingen over hoe de markten begin 2016 zullen gaan bewegen,' zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen (zie foto), hoofd multi-asset bij NN Investment Partners.

Zelf is Van Nieuwenhuizen niet bijster positief over het beursjaar 2016. De neerwaartse risico's zijn volgens hem nog altijd groot. "De huidige sitiatie is wankel, die gemakkelijk kan worden verstoord  door een schok in het financiële systeem van een land als China, groeiende politieke onzekerheid, een nieuwe vertraging van de groei in opkomende economieën, of doordat de markten meer agressieve renteverhogingen van de Fed gaan inprijzen."

Volgens Van Nieuwenhuizen is het daarom 'absoluut noodzakelijk' dat beleggers een duidelijke strategie volgen die is ontworpen om 'kansen te helpen identificeren'. Tja, dat is altijd wel een goed idee.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie