Nieuws

China geen groot risico

"We denken nog altijd dat China geen groot risico voor de financiële markten vormt." Is getekend: JP Morgan AM.

Toen JP Morgan Asset Management naar een passende titel zocht voor zijn outlook 2016 werd in eerste instantie gedacht aan Year of the monkey, doelend op het toenemende invloed van China op de financiële markten.

Op het laatste moment is alsnog besloten om voor het neutralere Eight themes that will shape financial markets in 2016 te gaan. Daar had JP Morgan AM, in het licht van de beursgebeurtenissen deze week, toch wel een beetje spijt van.

De 8 thema's voor 2016 

 1. De inflatie is laag en blijft nog even laag
  Pas als de oilieprijs flink aantrekt en spanningen op de Amerikaanse en Britse arbeidsmarkt de lonen doen stijgen, kan de inflatie weer iets omhoog.

 2. Economische groei blijft matig
  Ondanks de daling van de werkloosheid in de volwassen economieën houdt de heersende vergrijzing een robuust economisch herstel tegen. JP Morgan AM constateert tevens dat de lage productiviteitsgroei ook niet helpt om de economieën op gang te krijgen. Mochten bedrijven en overheden weer gaan investeren, dan kan ook de productiviteitsgroei weer omhoog.

 3. De ene centrale bank is de andere niet
  Daar is het woord weer: divergentie. Terwijl de centrale banken van de VS en VK verkrappen, gaan hun collega's in de EU, Japan en China door met verruimen. Grote kans dat de dollar daarom in 2016 verder aan waarde wint.

 4. Amerikaanse economie is sterk
  Hoewel er aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse economie het beste heeft gehad, gelooft JP Morgan AM niet in een naderende recessie. Dat de Fed onlangs de rente heeft verhoogd, maakt niet uit. Voor Joe Sixpack is dat eerder gunstig. Die profiteert van oplopende spaarrentes, terwijl de rente op zijn schulden veelal is vastgezet.

 5. Groene Europese seinen
  Europa blijft de favoriete aandelenmarkt voor (ook) JP Morgan. Hoofdstrateeg Vincent Juvyns (zie foto) van JP Morgan AM somt op: "De werkloosheid daalt, de vraag naar krediet neemt toe, overheden geven weer geld uit, de huizenprijzen stijgen en natuurlijk helpt het beleid van de ECB ook. Inmiddels groeit de economie van Ierland harder dan die van China."

 6. Japan: zwakke economie, sterke aandelen
  Abenomics biedt voor veel problemen een oplossing maar niet voor het grootste vraagstuk, de vergrijzing. Voor beleggers in Japanse aandelen is dat geen probleem. Omdat het Japanse bedrijfsleven meer oog heeft voor de wensen van de aandeelhouder ( betere corporate governance, meer dividend, meer inkoop eigen aandelen) kunnen Japanse aandelen ook dit jaar een leuke rit maken.

 7. Keerpunt opkomende markten nog niet in zicht
  JP Morgan AM blijft flink onderwogen in de opkomende markten. Juvyns: "De belangrijkste reden om in opkomende markten te beleggen is economische groei en die is nu afwezig. Het is waar dat de koerswinstverhoudingen van opkomende aandelen laag zijn, maar dat is de winstgroei ook."

  De zwakke gang van zaken in de opkomende wereld kan volgens Juvyns pas verbeteren als China flink begint te verruimen, de groei van de wereldeconomie aantrekt en als er duidelijkheid bestaat over het rentepad van de Fed.

 8. Chinese economische transitie op de goede weg
  JP Morgan AM deelt de zorgen over China niet. Juvyns: "Ondanks de daling van de productie blijft de Chinese consumptie op peil. Dat is een goed teken. Bovendien, mocht het economisch de verkeerde kant uit, dan beschikt de Chinese centrale bank over voldoende munitie om de economie weer op gang te helpen."

  Overigens is Juvyns het er (ook) niet mee eens dat China de Chinese munt en valutaoorlog heeft ontketend. "De remnibi is weliswaard gedaald tegenover de dollar maar tegenover de euro is de munt juist gestegen."

Beleggingsimplicaties

JP Morgan AM verwacht geen spoedig einde van de bullmarkt. "Die vindt in 80% van de gevallen plaats tijdens een recessie en daar is geen sprake van," vertelt Juvyns. Niet dat het aandelenfeestje erg uitbundig zal zijn.

Op basis van de verwachte winstgroei rekent JP Morgan op een hoog enkelcijferig aandelenrenement. Juvyns: "Dat betekent dat het dividendcomponent belangrijker wordt." JP Morgan AM is long ontwikkelde markten.

Geld verdienen met staatsobligaties blijft moeilijk. Die hebben ook niet de voorkeur van het huis. Ook van opkomende schuld blijft het Amerikaanse beleggingshuis af. Buitengewoon enthousiast is JP Morgan AM vooral over high yieldobligaties.

Juvyns legt uit: "De huidige spread past bij een crisissituatie en daar is nu geen sprake van. Er is een default rate ingeprijsd van 6,5%, terwijl die nu 2% bedraagt. We hebben hier te maken met overdrijving. Wel is het oppassen met schulden van energiebedrijven."

Extra kansen

Vraag is natuurlijk wel: hoe realistisch zijn de verwachtingen van JP Morgan AM nu de aandelenbeurzen dit jaar dramatisch zijn begonnen? De situatie in China lijkt alleen maar meer te verslechteren. Klopt het plaatje nog wel?

Juvyns: "We denken niet dat China een groot risico voor de financiële markten vormt. De gebeurtenissen van deze week hebben niet tot een verandering van onze strategie geleid."

JP Morgan AM adviseert beleggers nog meer te spreiden en de markten nog flexibeler te benaderen. 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's