Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

De schoonste ETF ter wereld?

Gaat een beter klimaat samen met een goed financieel rendement? Ik analyseer de iShares-ETF op de low carbon-index.

De herfst heeft zich lange tijd gedragen als een koele zomer. En december voelde lange tijd aan als een vroeg aangebroken voorjaar. Er kan weer een statistiekje worden bijgeschreven: de temperaturen lagen dit jaar hoger dan gewoonlijk. Hoe lang is het geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden?

Het klimaat verandert en begin december hebben de wereldleiders daarover vergaderd. Het is niet verwonderlijk dat de financiële industrie op de belangstelling voor schonere productiemethoden inspeelt. BlackRock bijvoorbeeld introduceerde op 8 december 2014 zijn ETF op de low carbon-index.

Gaan een beter klimaat en een gezond financieel rendement hand in hand?

De index

De ETF heeft als onderliggende index de MSCI ACWI Low Carbon Target Index. De index is afgeleid van de brede ACWI wereldindex met daarin opgenomen bedrijven uit 23 ontwikkelde en 23 opkomende landen. De low carbon-index selecteert grote en middelgrote bedrijven uit deze brede index met een lage uitstoot van CO2.

Echter, de index zal in rendement niet veel mogen afwijken van de bredere wereldwijde index. Een tracking error ten opzichte van deze index van 0,3% is het maximum. Ook de sectorallocatie binnen de index mag niet te veel afwijken van de ACWI-index.

Per saldo leidt dat ertoe dat de wegingen van de aandelen binnen de index niet veel anders zijn dan die in de basisindex. Apple bijvoorbeeld weegt voor 1,90% in de low carbon- index en 1,88% in de wereldindex en Microsoft respectievelijk 1,14% en 1,11%.

Wat betekent schoon beleggen voor het rendement? Vanaf 2011 rendeerde de low carbon-index 44,3%, terwijl de ACWI-index niet verder kwam dan 41,6%. Opvallend is dat de Carbon elk jaar een (kleine) outperformance ten opzichte van de ACWI liet zien

De ETF

De ETF zelf is fysiek van structuur en gebruikt de optimalisatietechniek. De index bestaat uit 1730 aandelen, terwijl de ETF 924 aandelen in portefeuille heeft. De officiële kosten bedragen 0,33%, maar iShares geeft in ieder geval tot en met november volgend jaar 0,13% van zijn beloning door aan beleggers in het fonds. De kosten bedragen daarmee 0,20%.

Het rendement van het fonds is dit jaar (tot en met 30 oktober) 1,31%, terwijl de bruto prestatie van de index op 1,24% uitkwam. De ETF scoort daarmee zelfs iets beter dan de index, wat mogelijk door een, in dit geval, positieve tracking error wordt veroorzaakt vanwege de optimalisatiemethode van replicatie.

Wat vindt Tak?

Met de low carbon-index wordt belegd in een selectie van bedrijven die op gebied van het klimaat relatief goed presteren. Door de vaste link met de brede wereldindex zijn grote afwijkingen ten opzichte van het rendement op deze index niet waarschijnlijk.

Met deze index belegt u daarmee niet in de schoonste bedrijven ter wereld, maar wel in bedrijven met gemiddeld een lagere uitstoot dan die uit de brede ACWI- index. De low carbon-index lijkt met name gericht op institutionele beleggers die duurzaam willen beleggen maar niet te veel (in rendement) willen afwijken van de brede benchmarkindices.

Gezien de continue outperformance ten opzichte van de brede index vind ik deze relatief schone ETF geen slechte keuze.

Karakteristieken iShares Low Carbon-ETF

Peildatum 30 november 2015.

Dit portret is eerder verschenen in IEXProfs magazine nummer 31, 2015.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen