Nieuws

Centrale banken werken verstorend

Marc Faber geeft de voorkeur aan beleggen in goud. Ook treasuries zijn nog relatief goedkoop geprijsd.

Gelet op de fundamentals van de wereldeconomie, de geldhoeveelheid, de hoge schuld ten opzichte van het BBP en de dwaasheid bij de centrale bankiers, dan geeft Marc Faber de voorkeur aan beleggen in goud. Ook treasuries zijn nog relatief goedkoop geprijsd, zegt hij tegen ETF.com.

Faber staat bekend als een criticaster van de centrale banken. Het beste zijn de markten af zonder monetaire interventie, maar met een constante geldgroei van 2% tot 3% per jaar. Een autoriteit die zich mengt in de markt en assets opkoopt, de geldvoorraad een boost geeft, is niet nodig. 

Als de rente verhoogd moest worden, had de Fed dat al in 2011 en 2012 moeten doen, toen de groei sterker was dan nu. Nu vertraagt de groei in de wereldeconomie, dus nu had er geen rente verhoogd mogen worden. De Fed deed het alleen om de eigen geloofwaardigheid in stand te houden.

Her en der value

De wereldeconomie reageert nauwelijks op de rentestap van 25 basispunten, maar  de Fed zal de renteverhoging wel gebruiken als verklaring voor de wereldwijde recessie. Geld printen wordt per definitie als goed en verkrapping als slecht gezien.

Faber vreest dat er al sprake is van een mondiale recessie. In de VS zal dit in maart of juni 2016 duidelijker zichtbaar worden. Dan zal de Fed vast zeggen, dat het de rente niet had willen verhogen, maar het wel moest doen vanwege de druk vanuit de markten. Omdat er een recessie is, verlaagt de Fed de rente dan weer en overspoelt de markten met QE4.

Dit beleid is niet goed voor de aandelenmarkten. Vergeleken met de waarderingen op andere markten, ziet Faber in de VS een groot neerwaarts risico. Value is her en der te vinden, maar gezien de groeivertraging is de tijd nog niet rijp om zich in te kopen in de opkomende markten. Het is volgens Faber beter om een half jaar te wachten.

Prijsmechanismes werken niet meer

Kansen ziet Faber nog in vastgoed. Verder wijst hij op de obligatierente in Europa vergeleken met de VS. Maar de centrale banken hebben de werking van prijsmechanismes verstoord. Daarom kan men nu alleen relatieve waarde vaststellen. Amerikaanse staatsobligaties lijken relatief goedkoop, vergeleken met Europees papier.

Faber wijst op de aantrekkende fundamentals in Vietnam, waar de markten meer potentieel hebben dan in Hongkong of China, waar de situatie juist verslechtert. Edelmetalen zijn ook niet duur, hoewel het sentiment daaromtrent nog een tijd negatief kan blijven.

Het sentiment rond Azië is negatief. Maar veel economieën daar hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt, terwijl de ontwikkeling in het Westen nagenoeg stil is blijven staan. De groei van het bbp per hoofd van de bevolking stokt in het Westen, terwijl Azië heel veel progressie boekt. Het zwaartepunt van de wereldeconomie lag in de 19e eeuw in Groot-Brittannië, in de 20e eeuw in de VS en Europa, maar verschuift nu richting Azië.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie