Nieuws

Verstoorde derivatenmarkt is risico

Een toenemende scheefgroei tussen de prijstelling van assets en derivaten is een symptoom van de fragmentatie.

Een toenemende scheefgroei tussen de prijstelling van assets en derivaten is een symptoom van de fragmentatie in de mondiale financiële markten. Volgens The Financial Times kan dit zorgen voor een systeemrisico. De consequenties kunnen groot zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Onlangs was de beweging in de spread tussen de obligatierente op US Treasuries en de renteswaps opvallend. De swap rente noteert voor het eerst lager dan de obligatierente. Maar niet alleen bij de renteswaps gebeuren vreemde dingen, ook op de valutamarkten is een een hogere mate van volatiliteit in de cross-currency basis. Credit- en aandelenmarkten zijn eveneens in beweging, waarbij de assets significant goedkoper zijn geworden ten opzichte van de afgeleide derivaten. 

Waarom nemen deze spreads zo toe, vraagt de krant zich af.
Een soortgelijk proces gebeurde ook tijdens de financiële crisis. Een veelgehoorde verklaring is de druk die op banken wordt uitgeoefend om hun balansen in te korten, wat wordt versterkt door het naderende einde van het jaar. Deze druk zou dan moeten afnemen zodra de eindejaarsbalans is opgemaakt.

Regulering zorgt voor fragmentatie

Volgens The Financial Times is dat maar een deel van de verklaring. De waarde van derivaten wordt uiteindelijk bepaald en in lijn gebracht met de waarde van de onderliggende activa door arbitrage. Tijdens de crisis verloor men in de markt vertrouwen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen, door die fragmentatie in de markt konden prijzen niet meer goed worden vastgesteld. 

Nu is fragmentatie ook een belangrijke oorzaak voor de prijsverstoring. Dit keer komt het niet door een verlies aan vertrouwen, maar door regulering, stelt de krant. Nieuwe regelgeving raakt de marktpartijen op verschillende manieren.

De regelgeving is bedoeld om het risico te beperken. Maar een neveneffect is dat er meer fragmentatie optreedt en daarmee divergentie in de prijsvorming van assets en hun afgeleide derivaten. Afnemende liquiditeit is een ander neveneffect.

Dreigend systeemrisico

Toezichthouders moeten zich om twee redenen zorgen maken, meent de schrijver. Enerzijds omdat de markt erg omvangrijk is, dit brengt een groot systeemrisico met zich mee. Anderzijds maken de prijzen voor derivaten integraal deel uit van de regelgeving zelf.

Derivaten worden geaccepteerd als hedge in portefeuilles van banken. De verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars worden berekend aan de hand van renteswaps. Verkeerde prijsstellingen werken door in de reële wereld voor deze grote partijen. 

Mogelijk wil men de derivatenmarkt proberen te verkleinen, maar vooralsnog kunnen toezichthouders dit niet negeren en moet men het risico van verkeerde prijsstelling aanspreken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus