Nieuws

Fed zal verwachtingen temperen

Allianz GI verwacht een renteverhoging, maar ook een neerwaartse bijstelling van het aantal verwachte rentestappen.

De markt moet op eigen benen gaan staan, na bijna zeven jaar aan de hand van de Fed te hebben gelopen, schrijft Bloomberg. Beleggers moeten uitvinden wat aandelen waard zijn zonder steun van de centrale bank. 

De geschiedenis leert dat er twee consequenties zitten aan een renteverhoging: hogere mate van volatiliteit en lagere waarderingen. Prijzen moeten weer meer worden bepaald door winstontwikkeling en de economie zelf.

Beleggers staan voor een van de grootste uitdagingen sinds de crisis, als de Fed op het punt staat om de rente te verhogen, terwijl de bedrijfswinsten onder druk staan. Een dergelijke combinatie is in vijftig jaar niet voorgekomen. 

Drie rentestappen

Allianz Global Investors verwacht dat Janet Yellen vandaag met een langverwachte renteverhoging komt, maar tegelijkertijd ook een neerwaartse bijstelling van de verwachting voor het aantal rentestappen.

Franck Dixmier van Allianz GI rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. Dat besluit wordt begeleid door een pragmatische verklaring van Yellen, specifiek erop gericht om de verwachtingen in de markt te temperen over de toekomstige renteverhogingen en het niveau van de beleidsrente aan het einde van de cyclus. 

Mogelijk hint de centrale bank eerder op drie rentestappen in 2016, dan op de vier die in september werden aangekondigd, denkt Dixmier. Dit hangt samen met de onzekerheid over de inflatieontwikkelingen.

Enerzijds zorgen de lagere grondstoffenprijzen voor deflatoire druk. Anderzijds veroorzaken de aantrekkende arbeidsmarkt en loonontwikkeling voor een inflatoire druk. Het kan zijn dat de Fed een volgende renteverhoging koppelt aan een concrete stijging van de inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen