Nieuws

Beleggers spelen voor bank

Institutionele beleggers profiteren van het gat dat banken laten vallen vanwege de strengere kapitaaleisen.

Institutionele beleggers weten te profiteren van het gat dat banken laten vallen, omdat die te maken hebben met veel strengere kapitaaleisen en stresstests. Met name op de markt voor kredietverstrekking vullen verzekeraars en pensioenfondsen de leemte op, zo blijkt uit onderzoek van Towers Watson.

Cliënten van de zakelijke dienstverlener - met name institutionele partijen - hebben de afgelopen vijf jaar zeven miljard dollar vrijgespeeld om te beleggen in de markt voor illiquide kredieten. Op die markt liggen voor de langere termijn nog veel kansen.

Towers Watson illustreert deze ontwikkeling met de grote positie die Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben verworven in de markt van particuliere hypotheken. Het marktaandeel van de grote banken is in ons land onder de 50% gedaald als gevolg van de strenge kapitaaleisen. Pensioenfondsen nemen hun plek in de markt voor hypotheekverstrekking in.

Zoektocht naar rendement

Illiquide kredieten behoren volgens Towers Watson tot de alternatieve kredieten. Hieronder vallen beleggingen in directe leningen, distressed debt en gespecialiseerde financiering. Er zijn diverse redenen waarom grote partijen kunnen overwegen om illiquide kredieten in hun portefeuille op te nemen:

  • Deze markten zijn nog altijd onbekend en een relatief onontgonnen terrein doordat ze gedomineerd werden door banken, die zich nu terugtrekken.
  • Spreiding van de bronnen van kredietrisico’s.
  • Zij bieden aantrekkelijk rendement als gevolg van illiquiditeit, complexiteit en de noodzaak van zeer specifieke kennis en deze bronnen van rendement worden door veel beleggers nog genegeerd.

Beleggers moeten echter niet de risico’s uit het oog verliezen. De kredietcyclus is vergevorderd en waarderingen in kredietmarkten zijn hoog als gevolg van de monetaire verruiming en de zoektocht naar rendement. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen