Nieuws

Opkomende markten aantrekkelijk

De VS is te duur, opkomende markten kunnen juist profiteren van lagere wisselkoersen, aldus GMO.

Aandelen in opkomende markten zijn de laatste jaren fors achtergebleven. Dat zou wel eens kunnen veranderen. Dat stelt Ben Inker van de Amerikaanse vermogensbeheerder GMO.

In de kwartaalbrief van de vermogensbeheerder breekt Inker een lans voor de in zijn ogen ondergewaardeerde beleggingscategorie. De aandelen in opkomende markten zouden het zeker goed moeten doen ten opzichte van die in de Verenigde Staten.

Daar lijken aandelen na jarenlange stijgingen in de ogen van Inker vrij duur. Statistieken zijn bedrieglijk. Dat maakt Inker duidelijk door de resultaten van aandelenindices in de Verenigde Staten te vergelijken met die in opkomende markten.

Ander beeld

Als wordt gekeken naar de rendementen over de afgelopen vijf jaar, dan blijken Amerikaanse bedrijven superieur. Het gemiddelde jaarlijks rendement van de S&P 500 index bedroeg in die periode 13,3%. De aandelen in de MSCI Emerging index lieten in dezelfde periode een daling zien 3,6%.

Als gekeken wordt naar een langere periode dan ontstaat daarentegen een ander beeld. Over een tienjaars periode presteert de S&P500 nog altijd beter, maar heeft de Emerging Market index al een positief rendement van 4%.

Over een periode van vijftien jaar laat de index voor de opkomende markten de S&P 500 index gemakkelijk achter zich. Een gemiddeld rendement van 7,5% versus 4% voor de S&P 500. De cijfers uit het verleden zeggen niet alles of niets voor de toekomst.

Creatieve brein

Inker concludeert echter dat aandelen van Amerikaanse bedrijven door de snelle stijgingen van de afgelopen jaren relatief duur zijn. Daarnaast kunnen opkomende markten juist profiteren van de recente dalingen van de wisselkoersen in diverse landen. Inker denkt dan ook dat aandelen in opkomende markten de komende jaren de wind in de rug zullen hebben.

De kwartaalbrief van GMO biedt ook een kijkje in het creatieve brein van Jeremy Grantham, een van de oprichters van de vermogensbeheerder. In een virtuoos betoog legt hij uit hoezeer mensen geneigd te geloven in hun vermeende zekerheden en intussen hun ogen te sluiten voor de werkelijkheid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie