Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Nieuws

Factor-ETF's zijn actief

Met de opkomst van factor-ETF’s vervaagt de scheidslijn tussen passief en actief beheer.

Met de opkomst van factor-ETF’s vervaagt de scheidslijn tussen passief en actief beheer. Factor-ETF's schruken met hun strategie namelijk tegen actief beleggen aan. Factorbeleggen wordt ook wel smart bèta, alternatieve bèta of enhanced indexing genoemd. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze op regels gebaseerd zijn en systematisch de premies die aan één of meer factoren verbonden zijn proberen binnen te halen.

Indexleveranciers als FTSE en MSCI houden allerlei factorindices bij die vermogensbeheerders eenvoudig kunnen volgen. Deze methode is populair en draagt bij aan de beeldvorming dat factor-ETF’s zuiver passieve producten zijn. Verre van dat.

Een marktgewogen portefeuille geeft de marktconsenus weer en is daardoor de enige werkelijk passieve portefeuille. Een factorportefeuille wijkt hiervan af en is dus actief. Er wordt altijd een factor-overwogen of -onderwogen – meestal gaat het om de waardering, volatiliteit of omvang van aandelen, al zijn inmiddels honderden factoren bekend.

Actief risico

Door te beleggen op basis van factoren, en dus criteria die anders zijn dan het marktgewicht, nemen beleggers actieve beslissingen en lopen ze actief risico. Zoals je mag verwachten bij het nemen van actief risico, zijn beleggingsresultaten variabel ten opzichte van het marktgemiddelde. De manier waarop de portefeuille wordt opgebouwd is belangrijk.

Het klakkeloos volgen van een factorindex geeft kans op inconsistente factorblootstelling. Immers, markten en koersen veranderen continue. Ook werkt het de misvatting verder in de hand dat factorbeleggen op de een of andere manier passief is. De beste manier om een factor in een portefeuille te verwerken is dan ook los van een factorindex en actief.

Het proces van regelgebonden, actieve selectie geeft een goede balans tussen factortransparantie en flexibiliteit en werkt het beste als de belegger de vrijheid krijgt. Het is cruciaal om op basis van onderzoek de factoren en strategieën te bepalen, los van een benchmark. Ook moet de belegger de factorexposure dagelijks kunnen bijwerken met behulp van cashflow en omzet.

Lastig meetbaar

Zo is er flexibiliteit om te herwegen wanneer dat uitkomt en niet volgens een indexschema. Gegeven het variabele rendement van factorbeleggen, moeten beleggers bewust de risico-rendementkeuzes maken die bijdragen aan hun langetermijndoelstelling. Daarnaast moeten zij er vertrouwen in kunnen hebben dat de gekozen oplossing daadwerkelijk de gewenste factorblootstelling biedt.

Het beschrijven van factoren is namelijk niet zo moeilijk, maar het meten ervan is niet altijd even eenvoudig. De nieuwe golf aan factor-ETFs vergroot de keuzemogelijkheid voor veel beleggers. Hoewel er misschien verwarring is over de benaming, zijn dit actieve instrumenten. Ze kunnen helpen bij het benutten van een specifieke bron van rendement of bij het managen van risico’s, maar ook als alternatief voor duurdere beleggingsfondsen met bijvoorbeeld een consistente value of size-exposure. Dit met behulp van de eigenschappen die je kunt verwachten van ETFs: flexibiliteit, lage kosten en schaalvoordeel.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie