Nieuws

Uitstel nodig voor MiFID-II

De hervormingen van de financiële markten worden mogelijk opnieuw uitgesteld, om de sector meer tijd te geven.

De hervormingen van de financiële markten worden mogelijk opnieuw uitgesteld, om de financiële sector meer tijd te geven om zich erop voor te bereiden. Er is sprake van het opschuiven van de invoerdatum met een jaar naar januari 2018. Het is een forse tegenslag voor de beleidsmakers, omdat tot de invoering van MiFid-II is besloten in de nasleep van de financiële crisis en Europa achterop raakt bij de VS. 

Een van de belangrijke wijzigingen betreft de handel in derivaten, die volledig via elektronische platforms moet gaan verlopen om de transparantie te vergroten en om de posities te beperken die in bepaalde grondstoffenmarkten ingenomen kunnen worden. De VS is voortvarender met het doorvoeren van marktregulering, het uitstel in Europa kan leiden tot verstoorde concurrentie in een aantal grensoverschrijdende markten.

Alle banken, brokers en assetmanagers moeten straks voldoen aan de regelgeving van Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID-II), waarin ook de basis wordt gelegd voor een Europese kapitaalunie. 

Om een soepele en effectieve invoering van de nieuwe eisen te krijgen, is uitstel noodzakelijk. Eerder pleitte Steven Maijoor (foto), voorzitter van de ESMA, al voor uitstel, gezien de complexiteit voor toezichthouder, banken en brokers. Zij moeten hun IT-systemen aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Onder MiFid-II moet er veel meer gerapporteerd worden aan de toezichthouders. Het tijdspad is volgens Maijoor niet haalbaar, zo vertelde hij gisteren tegenover Europese parlementariërs.

Vanuit de Europese Commissie komt kritiek op een eventueel uitstel, het wordt opgevat als onwil vanuit de financiële sector om de hervormingen door te voeren.  Als het uitstel te lang duurt, dreigt het momentum verloren te gaan en ontstaan er risico’s rond het totale pakket maatregelen om de financiële markten aan banden te leggen. De EU, ESMA en Europese Commissie zullen verder overleggen over de haalbaarheid van de invoering.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?