Nieuws

Instapmoment EM nadert snel

“Beleggers zijn er vaak op tijd bij om geld terug te trekken, maar keren zelden tijdig terug.” Rob Drijkoningen over EMD.

Opkomende landen waren tien jaar geleden the place to be, maar dalende economische groei en dalende grondstoffenprijzen gooiden roet in het eten. Het gevolg: beleggers verkochten massaal hun opkomende aandelen en obligaties. Gevalletje buy the dip?

Experts Sander Zondag, Maarten-Jan Bakkum, Ineke Valke en Rob Drijkoningen manen tot terughoudendheid.

Rob Drijkoningen
co-head emerging market debt team, Neuberger Berman

Zichtbare tegenwind

“Kijk naar opkomende markten als één homogene groep, en de tegenwind is zichtbaar. De groei zwakt af, grondstoffenprijzen zijn gedaald, de export staat onder druk en de leenkosten stijgen als de Fed de rente optrekt. De landenrisicopremies zijn sterk opgelopen. Het is gemakkelijk om alleen gloom and doom te zien, maar dat hangt mede af van de tijdshorizon waarmee wordt belegd.”

Rob Drijkoningen

Tegen een stootje

“Beleggen in emerging market debt (opkomendemarkten-obligaties) betekent selectief zijn, waarbij wij momenteel een voorkeur hebben voor harde- valutastaatsobligaties. De risicopremies van veel landen die wij interessant vinden, zijn de laatste maanden hard opgelopen. Er zijn voldoende opkomende landen die een stootje kunnen hebben."

"Als Nederland in een recessie belandt, stel je ook niet gelijk vragen over de kredietwaardigheid van ons land. De risicopremie op Nederlands schatkistpapier zal wel met enkele basispunten stijgen. Hetzelfde gebeurt in opkomende markten, alleen kan de premie dan snel met 100 of 200 basispunten omhoog gaan.”

Instapmoment nadert snel

“Beleggers zijn er vaak op tijd bij om geld terug te trekken, maar keren zelden tijdig terug. Wij vinden dollarobligaties op opkomende markten goedkoop, maar niet extreem omdat ook grondstoffenprijzen zijn gedaald."

"Ik vermoed dat het instapmoment snel nadert. Het is wachten op een katalysator. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat Rusland het op een akkoord gooit met het westen over Oekraïne, of als duidelijk wordt dat China er niet zo slecht voorstaat als gedacht. In dat geval komt Azië in beeld, en in het kielzog Latijns- Amerika als grondstoffenleverancier voor die regio. De hoge risicopremies op overheidsobligaties kunnen dan snel dalen.”

Hervormingsprogramma’s

“Het wordt belangrijker dat opkomende landen hervormen. Een goed recent voorbeeld is het stoppen van energiesubsidies in Maleisië, Tunesië en Egypte. De overheid is daardoor in budgettair beter vaarwater terechtgekomen. In Oekraïne is onlangs één van de meest prestigieuze hervormingsprogramma’s afgekondigd. Ook landen als India, Indonesië, Mexico en Servië zijn met hervormingen op de goede weg.'

"Rusland en Brazilië bevinden zich daarentegen in zwaar weer. Voor de Chinese renminbi voorzien wij echter geen significant depreciatiescenario.”

Aanpassende valuta

“Aandelen en valuta van opkomende markten zijn dit jaar door het putje gegaan, terwijl prijzen van obligaties redelijk op peil zijn gebleven. Dat komt doordat de centrale banken in de regio het niet erg vinden dat valuta zich aanpassen onder invloed van monetaire verkrapping in de Verenigde Staten en het eigen soepele geldbeleid, terwijl de groei en inflatie laag zijn. Zo blijft de betalingsbalans op orde.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus