Nieuws

Emerging markets niet koopwaardig

“Momenteel is het verstandiger om in ontwikkelde landen te beleggen.” Ineke Valke vindt emerging markets nog geen koop.

Opkomende landen waren tien jaar geleden the place to be, maar dalende economische groei en dalende grondstoffenprijzen gooiden roet in het eten. Het gevolg: beleggers verkochten massaal hun opkomende aandelen en obligaties. Gevalletje buy the dip?

Experts Sander Zondag, Maarten-Jan Bakkum, Ineke Valke en Rob Drijkoningen manen tot terughoudendheid.

Ineke Valke
senior investment strategist, Theodoor Gilissen

Valuta-oorlog

“Het negatieve sentiment over opkomende markten is gestoeld op een verminderd groeipotentieel, de daling van grondstoffenprijzen en afgezwakte groei van de Chinese economie. In meerdere opkomende landen woedt een valuta-oorlog. Valuta van veel opkomende landen zijn al behoorlijk gedevalueerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar."

"Omdat een groot percentage van de schulden in dollars is, zal een verder stijging van die munt het voor opkomende markten moeilijker maken om hun schulden af te betalen.”

Ineke Valke

Duurdere import

“Door de valutadalingen is ook de import duurder geworden. Ook daar hebben opkomende markten onder te lijden. Dat tegelijkertijd de exportpositie verbetert doordat lokale valuta zijn verzwakt, zal pas met vertraging voor positieve effecten zorgen."

"Vanwege de lage economische groei in de wereld is er bovendien sprake van een ontoereikende afzetmarkt. Onderwijl stijgen de lonen, en een fenomeen als 3D-printen kan de concurrentiepositie ook ondermijnen. De trend dat westerse bedrijven in de toekomst minder produceren in Azië kan daardoor verder doorzetten.”

Uitstroom van gelden

“De laatste tijd hebben wij al een vrij grote uitstroom van gelden gezien uit opkomende markten, terwijl de regio behoorlijk afhankelijk is van kapitaal uit het buitenland. Als de Fed de rente optrekt, neemt naar verwachting de terugtrekking van gelden verder toe. Veel marktpartijen zijn hetzelfde gepositioneerd en dat heeft als risico dat bij de eerste onrust iedereen de markt wil verlaten. "

"De consensus is dat een renteverhoging in de Verenigde Staten slecht is voor opkomende markten, vooral voor valuta. Opkomende markten kunnen zelf ook de rente verhogen om de kapitaaluitstroom tegen te gaan, maar dat zou de eigen economie teveel afzwakken. Zie daar het dilemma: verhogen deze landen de rente om hun valuta te steunen, of doen zij het niet?”

Concurrentiepositie

“Opkomende markten lijken als dominostenen om te vallen. Na Rusland volgt Brazilië, en Turkije lijkt het volgende land te worden. De groei is laag, de politiek instabiel en het land is afhankelijk van externe financiering.”

Liever in ontwikkelde landen

“Of het negatieve sentiment kan omslaan? We kunnen heel negatief doen over opkomende markten, maar er zijn ook positieve trends waar te nemen. China bevindt zich niet in een recessie in weerwil van de perceptie, en de regio staat er beter voor dan ten tijde van de Azië-crisis eind jaren negentig. Op termijn zou ook de export een stimulans kunnen krijgen. Momenteel is het echter verstandiger om in ontwikkelde landen te beleggen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Online magazine duurzaam beleggen