Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Grondstoffenbodem in zicht

Omdat beleggingsstrategen niet nog negatiever zijn geworden over grondstoffen, zouden die de bodem bereikt kunnen hebben.

Een rondje langs de assetallocatievelden levert wederom een zeer beperkt enthousiasme op voor commodities. Slechts 6,8% van de rapporten is positief. Maar er lijkt hoop te zijn. Alpha Research houdt de grondstoffenaanbevelingen al drie jaar bij en voor het eerst wordt de beleggingscategorie niet verder gedowngrade. Is dit de bodem?

Grondstoffen consensus

De belegingsconsensus

Beleggings consensus

 

Vorige week was commodityspecialist Nitesh Shah van ETF Securities in Nederland als spreker op het seminar Quantitative Easing, impact on asset classes and inflation. Hij kwam met een sterk onderbouwd verhaal. In zijn presentatie liet Shah zien dat er een sterke correlatie bestaat tussen de Amerikaanse inflatie en de prijzen van grondstoffen. Voor ontwikkelingslanden zijn voedselprijzen een nog grotere component van het totale inflatiecijfer.

Ook ging hij in op de verschillen tussen commodity-indexen. De wegingen kunnen behoorlijk verschillen. "De Bloomberg Commodity Index heeft bijvoorbeeld 35% energie opgenomen, terwijl de S&P Goldman Sachs Commodity Index voor 71% uit energie bestaat. Het maakt dus heel veel uit welke index als maatstaf wordt gekozen. Voor het rendement is de positionering op de futurescurve ook nog van belang. Zo heeft de Longer Dated Bloomberg Commodity Index de afgelopen tien jaar een 35% hoger rendement behaald dan de klassieke variant.”

De lage grondstoffenprijzen kan de ETF Securities-analist wel begrijpen. “Kwestie van te veel aanbod. Maar daar komt verandering in. Neem bijvoorbeeld de metaalmijnen. Investeringen zijn gedaald en mijnen zijn gesloten. Dit zal het overaanbod terugschroeven.”

Chinese marktwerking

China is erg belangrijk voor de commoditymarkt, vervolgt Nitesh Shah. “Het land is nu in transitie: van een klassieke exportproducerende economie naar een meer op consumptiegerichte economie. In deze transitieperiode zal de economische groei wat lager zijn. Bijvoorbeeld door lagere investeringen in infrastructuur. Maar meer Chinese consumptie betekent ook een verhoogde productie van koelkasten en auto's wereldwijd.”

De Chinese overheid, besluit Nitesh Shah, is wat nerveus geworden door de sterke reactie op de dalende aandelenprijzen. “Maar geleidelijk aan zal men meer naar marktwerking gaan. Dit kan ook een rem op overproductie van grondstoffen betekenen.”

"Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat", zei de grote Britse historicus A.J.P. Taylor al in de jaren zestig. Diversificatie blijft daarom belangrijk. Misschien is de grondstoffenbodem in zicht, ook al is de meerderheid van de strategen daarvan nog niet overtuigd.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Outlook 2022