Bastiaan Bloemink en Ella van Kranenburg zijn specialisten op het gebied van toezicht en compliance. Bloemink werkt als adviseur/jurist bij Charco & Dique Risk Management en Compliance. Hij begeleidt en adviseert bij vergunningaanvragen en inrichting van de organisatie, juridisch kwalificatiewerk en AFM/DNB toezicht met een focus op FinTech, fondsenbeheer en beleggingsondernemingen.
Van Kranenburg is advocaat bij Keijser Van der Velden, een nichekantoor dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van het financiële recht. Zij adviseert een diversiteit aan (financiële) instellingen over vraagstukken met betrekking tot het financiële recht.
Nieuws

Crowdfunding kan leren van banken

Dat crowdfunding soms nog geen volwaardig alternatief voor bankfinanciering is, komt door het verschil in onderzoeksinspanning.

Crowdfunding is nieuw, maar financieringsvraagstukken en de risico’s die daarbij horen zijn dat niet. Een belangrijk risico is het faillissement van de geldvrager. Dit is reeds gebeurd waarbij de faillissementen op het Seeds-platform van ABN Amro opvielen.

Hoe meer geldvragers zich aandienen hoe groter de kans dat er een aantal tussen zitten die het niet redden.

Rol platform

Een platform is in essentie een bulletinboard waar geldgevers en beleggers gekoppeld worden. Het platform treedt richting de geldvrager op als adviseur of riskmanager en heeft in die rol een zekere zorgplicht. Het platform moet een due diligence verrichten op de geldvrager en beoordelen of de gekozen financieringsvorm de juiste is voor de geldvrager.

Ook in de ogen van de crowd rust op het platform een zorgplicht. Als het platform haar onderzoeks- en zorgplicht beperkt uitlegt dan zal dit duidelijk moeten worden gecommuniceerd met zowel de geldvrager als de crowd. Het platform zal deze plichten niet altijd naast zich neer kunnen leggen.

Alternatief voor bankfinanciering

De reden dat vaak wordt gekozen voor crowdfunding is dat banken niet meer ruimhartig lenen. Dit ligt niet alleen in het feit dat zij zelf te weinig funding kunnen genereren voor balansversterking. Maar banken kijken ook goed naar de soliditeit en het defaultrisico van geldvragers.

Banken hebben een omvangrijk intern apparaat opgezet om financieringsvraagstukken en geldvragers hierop te beoordelen. Bij veel crowdfundingplatformen lijkt een vergelijkbaar apparaat te ontbreken. Hier zou crowdfunding dus nog wat kunnen leren van banken.

Waar crowdfunding als volwaardig alternatief van bankfinanciering wil optreden, mag ook worden verwacht dat platformen eenzelfde onderzoeksinspanning leveren als banken. Een gedegen onderzoek op geldvragers mitigeert het risico op faillissementen.

Als crowdfunding in staat blijkt financiële bleeders te beperken, zal zij steeds meer onderdeel worden van het establishment. De crowdfundingplatformen die hun onderzoeksplicht beperkt uitleggen, moeten hier transparant over zijn. Op deze platformen is het eerder gokken dan beleggen.


Bastiaan Bloemink werkt als adviseur/jurist bij Charco & Dique Risk Management en Compliance.
Ella van Kranenburg is advocaat bij Keijser Van der Velden, een nichekantoor dat zich specialiseert op het gebied van het financiële recht. De informatie in deze column is niet bedoeld als juridisch advies.

Lees meer

Impact beleggen