Nieuws

Instapmoment Europese aandelen

Lagere waarderingen en goede winstverwachtingen zorgen voor een aantrekkelijk instapmoment, schrijft JP Morgan AM.

De recente verkoopgolf op de aandelenmarkten hebben de waarderingen in Europa omlaag gebracht. Juist in combinatie met gezonde winstverwachtingen kan dit zorgen voor een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers, schrijft JP Morgan Asset Managent in een nieuw Market Bulletin over het tweede kwartaal. 

De economische groei over het tweede kwartaal viel in de eurozone licht tegen, maar de regionale aandelenmarkten weten te profiteren van de aantrekkende economische omstandigheden. Dat de gezonde mix van lage rente, lage olieprijzen en een zwakke euro, de economische groei niet op een hoger plan kon tillen, laat zien dat Europa nog niet uit het dal is. 

Het matige Europese herstel betekent echter niet dat de bedrijfswinsten een even grauw beeld vertonen. Nu 90% van de bedrijven uit de Euro Stoxx 600 hun resultaten hebben gepubliceerd schat Market Insights in dat de winst per aandeel in Europa zo’n 6,2% op jaarbasis gestegen is. Worden de negatieve effecten van de lagere olieprijs buiten beschouwing gelaten, dan is de nettowinst per aandeel 13,1% op jaarbasis gestegen. Ook het aantal bedrijven dat de winstverwachtingen wist te overtreffen is aanzienlijk toegenomen. De winsten profiteren van verbetering in de kredietvoorwaarden en een zwakkere euro.

Stabiel en sterk

In de VS zijn de winstmarges stabiel sterk sinds 2011, maar Europa viel terug in een recessie en moest strenge bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Dit veroorzaakte een dubbele dip in zowel de marges als de bredere economie. Nu trekken de winstmarges in Europa aan. JP Morgan AM voorziet een verdere verbetering en afname van de kloof die er nu ten opzichte van de VS is.

Volgens de specialisten van JP Morgan AM moeten beleggers vooral op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven, die actief zijn op de Europese markt en die kunnen profiteren van de cyclische opmars die in Europa gaande is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie