Nieuws

Waar op letten bij Jackson Hole?

Monetaire beleidsbepalers komen samen in het Amerikaanse Jackson Hole. Waar moet op gelet worden?

Monetaire beleidsbepalers komen samen in het Amerikaanse Jackson Hole. Waar moet op gelet worden? De Wall Street Journal somt de vijf belangrijkste onderwerpen op.

  1. Bij afwezigheid van Fed-voorzitter Janet Yellen gaat de meeste aandacht uit naar de speech die vice-voorzitter Stanley Fischer zaterdag zal geven. Zijn woorden worden op een goudschaaltje gewogen. Medio september komt het beleidsbepalend comite van de Fed bij elkaar. Iedere opmerking van Fischer zal worden geinterpreteerd als een indicatie of er tegen die tijd tot een renteverhoging zal worden besloten of toch weer niet.

  2. Op het door de Fed georganiseerde congres zijn ook nog een hele reeks andere notablen van het Amerikaanse stelsel van centrale banken die hun zegje doen. Hoewel Fischer als de autoriteit geldt waar het gaat om het rentebeleid, zullen andere Fed-officials hun zegje doen over de recente marktontwikkelingen in China en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de olieprijs.

  3. Een hele reeks van buitenlandse sprekers zal hun licht laten schijnen over de mogelijke gevolgen van een renteverhoging door de Fed. Volgens de Wall Street Journal is het vooral interessant om te kijken wat de gevolgen zijn voor de opkomende markten. Onder andere de centrale bankiers van India en Chili treden in Jackson Hole naar voren.

  4. Het overkoepelende thema van de bijeenkomst is inflatiedynamiek. De afgelopen jaren wil de inflatie maar geen probleem worden. Wat is de oorzaak van de lage inflatie van de afgelopen jaren en hoe moet ermee worden omgegaan. Dat zijn belangrijke vragen die aan de orde komen.

  5. Maar het zijn niet alleen de sprekers op het congres zelf die om aandacht vragen. Tal van protestgroepen hebben hun eigen Jackson Hole-bijeenkomst. De Wall Street Journal vraagt onder andere aandacht voor de linkse Fed Up Coalition.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie