Nieuws

China moet kapitaalvlucht voorkomen

Gematigde RMB devaluatie en monetaire versoepeling kan China helpen om zijn macro-economie weer in balans te krijgen.

De gangbare mening is dat de Chinese beleidsmakers bewust aansturen op een devaluatie van de renminbi (RMB). AXA IM denkt echter dat de People's Bank of China heel voorzichtig de verwachtingen voor depreciatie moeten managen, om  een kapitaalvlucht te voorkomen. Dat zou namelijk de monetaire omstandigheden verkrappen en zorgen voor toenemende financiële risico’s. De ingrepen die volgden  op de devaluatie, een verlaging van de RRR en de rente, ziet AXA IM als bevestiging van deze visie. Het gaat China niet om een devaluatie om de concurrentiepositie te verbeteren.

Shirley Shen en Aidan Yao van AXA IM onderzoeken de kapitaalstromen, door te kijken naar de valuta-aankopen door financiële instellingen en door te kijken naar balansbetalingen. Uit die analyse blijkt dat  de kapitaalstromen bepaald worden door enerzijds verlaging van de renminbi blootstelling en anderzijds toenemende blootstelling aan de dollar. Dit lijkt te stroken met de afbouw van bedrijfsschulden in dollars, terwijl de particuliere sector juist meer in buitenlandse valuta vlucht.

De devaluatie van de munt, gecombineerd met kapitaalvlucht leidt tot een nieuwe balans in de Chinese macro-economische omstandigheden. De private sector zal meer dollar blootstelling zoeken, uit het oogpunt van diversificatie juicht AXA IM dat toe. De strikte kapitaalcontrole in het verleden leidde tot een sterke overwogen positie in RMB assets. De bedrijven en banken zullen juist hun schuld in dollars afbouwen. De populaire yuan carry trade zal afnemen.

De kapitaalvlucht zorgt voor een verkrapping van de liquiditeit, de centrale bank zal het beleid moeten aanpassen om de monetaire omstandigheden intact te houden. AXA IM voorspelt nog tweemaal een verlaging van de RRR rate, met daarnaast liquiditeitsinjecties. De beleidsmakers proberen een liquiditeitscrisis te voorkomen. 

De specialisten van AXA IM denken dat de kapitaalvlucht de komende tijd aanhoudt. De kapitaalvlucht vormt een belangrijk risico voor de macro-economie. Om dit te beperken zullen de beleidsmakers verwachtingen moeten managen en pro-actief het monetaire beleid moeten inzetten. Gematigde RMB devaluatie en verdere monetaire versoepeling kan China helpen om zijn macro-economie weer in balans te krijgen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie