Bastiaan Bloemink en Ella van Kranenburg zijn specialisten op het gebied van toezicht en compliance. Bloemink werkt als adviseur/jurist bij Charco & Dique Risk Management en Compliance. Hij begeleidt en adviseert bij vergunningaanvragen en inrichting van de organisatie, juridisch kwalificatiewerk en AFM/DNB toezicht met een focus op FinTech, fondsenbeheer en beleggingsondernemingen.
Van Kranenburg is advocaat bij Keijser Van der Velden, een nichekantoor dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van het financiële recht. Zij adviseert een diversiteit aan (financiële) instellingen over vraagstukken met betrekking tot het financiële recht.
Nieuws

Crowdfunding is niet vrijblijvend

Met de groeiende populariteit van crowdfunding is ook het risico op wanbetaling toegenomen. Wees alert.

Crowdfunding is nieuw en populair, maar dat maakt het nog niet vrijblijvend. Als crowdfunding met een investeringscomponent gepaard gaat, wijkt het niet veel af van reguliere financieringsmogelijkheden; er is een geldvraag en het platform (de tussenpartij) koppelt de geldverstrekkers aan de vraag.

Crowdfunding kent risico’s voor geldvragers, voor beleggers en voor het platform zelf. Dat zijn niet alleen economische risico’s, maar ook risico’s vanuit financieel en toezichtsperspectief. Als de ‘crowd’ belegt in een bedrijf is er al snel sprake van een vergunningplichtige activiteit op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wanneer de spelregels niet worden nageleefd, loopt de geldvrager of het platform juridische risico’s; een platform kan vergunningsplichtig zijn in haar bemiddelende rol en de geldvrager kan worden geconfronteerd met verplichtingen om beleggers te informeren of te waarschuwen dat de belegging buiten toezicht staat.

Mislukte projecten

Het niet naleven van deze verplichtingen kan vergaande gevolgen hebben. AFM en DNB beschikken over diverse middelen om in te grijpen bij overtredingen en kunnen forse boetes of dwangsommen opleggen. Crowdfunding-platformen zullen ondertussen goed naar de geldvrager en de eigen stabiliteit moeten kijken en mogelijk hebben ze een zorgplicht naar zowel de geldvrager als de geldgever.

Geldgevers lopen uiteraard ook risico’s. Verhaalmogelijkheden op de geldvrager zijn vaak beperkt. Wat gebeurt er bij een faillissement van de geldvrager of het platform? Slechts bij uitzondering krijgen de geldgevers bij crowdfunding een vorm van zekerheid. Mislukte projecten zijn reeds voorgevallen, met de nodige verliezen voor investeerders.

De groeiende populariteit van crowdfunding heeft gevolgen voor de risico’s die beleggers lopen. Het aantal geldvragers is recent flink toegenomen en groeit stevig door. Het risico op wanbetaling en zelfs faillissement neemt dus ook toe.

Extra kritisch

Beleggers die crowdfunding gebruiken als onderdeel van hun beleggingsportefeuille moeten de risico’s daarom goed onderzoeken. Als een beleggingspropositie te mooi lijkt om waar te zijn, moet je als belegger extra kritisch zijn. Hierin is crowdfunding niet uniek. Hierrn verschilt crowdfunding, ondanks de hoge coolfactor, niet van reguliere investeringen. Sterker, het is misschien zelfs wel een reden om extra alert te zijn.


Bastiaan Bloemink werkt als adviseur/jurist bij Charco & Dique Risk Management en Compliance.
Ella van Kranenburg is advocaat bij Keijser Van der Velden, een nichekantoor dat zich specialiseert op het gebied van het financiële recht. De informatie in deze column is niet bedoeld als juridisch advies.

Lees meer

Assetallocatie