Nieuws

Hoe selecteer ik een topbeheerder?

Het is een tijdrovend proces om een gekwalificeerde actieve beheerder te selecteren, maar het betaalt zich uit.

Het is een tijdrovend proces om een gekwalificeerde actieve beheerder te selecteren. Maar zij zijn het die op langere termijn een top performance kunnen leveren. Daarom is het volgens Chris Wagstaff van Columbia Threadneedle van belang om bij de discussie rond actief of passief beheer oog te hebben voor de vraag of een beheerder in staat is om waarde te creëren en de gewenste doelstellingen te behalen.

Ten onrechte heerst de mening dat actief beheer na aftrek van kosten verliesgevend is. Het is waar dat er steeds meer rotte appels in de mand van actief beheer zitten. Volgens Wagstaff zijn dat vooral de ’index-knuffelaars’, die met weinig overtuiging dicht tegen de index aanleunen, maar wel een vergoeding voor actief beheer in rekening brengen. Er zijn ook beheerders die er niet in slagen om de capaciteitsgrenzen van de gekozen strategie te beheren en verdrinken onder de inkomende cashflows. Wagstaff wil daarom onderscheid maken tussen hen die bewust de capaciteit van hun portefeuille bewaken en de doodgewone activa-verzamelaars.

Volgens hem is het debat tussen actief en passief beheer te lang over alleen rendement ten opzichte van kosten gegaan. Beter is om kosten en toegevoegde waarde te vergelijken. Het gaat immers om een duurzame outperformance en het behalen van de gewenst beleggingsdoeleinden.

Wagstaff wil het debat terugbrengen tot de kern. De mate waarin de markten efficiënt zijn, het vermogen van actieve beheerders om eventuele anomalieën te exploiteren, na aftrek van kosten; en het vermogen om de gewenste beleggingsdoeleinden te realiseren.

Middels de active share kan worden vastgesteld in hoeverre een fonds afwijkt van de benchmark. Wagstaff wijst erop dat deze cijfers in hun context moeten worden geplaatst. Alleen door een combinatie met bijvoorbeeld de tracking error en informatieratio kan beoordeeld worden of de kosten opwegen tegen de meerwaarde van actief beheer.

Waar moet men op letten als men een deskundige actieve fondsbeheerder wil selecteren? Wagstaff geeft een aantal criteria:

  • een helder beleggingsproces dat uitvoering geeft aan de beleggingsfilosofie 
  • high conviction’-posities, ‘contrarian’ en een hoge portefeuille-concentratie
  • een hoge active share en tracking error
  • één enkele beleggingsstijl waarvan het succes al is bewezen
  • een geduldige beleggingsaanpak en de portefeuille-omzet bewaken, om hoge transactiekosten te voorkomen
  • ESG-factoren 
  • een beloningsstructuur die aansluit op de belangen van de belegger
  • risicobeheer primair bij elke beleggingsbeslissing
  • openheid om de eigen portefeuillesamenstelling in twijfel te trekken, besef van de capaciteitsgrenzen van de eigen strategie. 
  • het vermogen om zowel bij stijgende als dalende markten waarde te creëren

Verder is het voor beleggers van belang om geduld te hebben voordat de expertise van hun actieve beheerder zich uitbetaalt. Te vaak wordt gedacht dat een periode van mindere prestaties een teken van onkunde is, terwijl dat inherent is aan actief beheer.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022