Nieuws

Met Pictet beleggen in beter voedsel

De agrarische sector biedt volop kansen. De vraag naar meer, gevarieerder en duurzamer voedsel laat zich niet afremmen.

"Het moet meer. Het moet beter. Het moet minder vervuilend.' Fondsmanager Gertjan van der Geer van Pictet-Agriculture vat in drie korte zinnen samen waar dit themafonds het van moet hebben.

In de eerste periode na de lancering in 2009 zette Van der Geer nog vooral in op bedrijven die de landbouwproductie verder omhoog moesten stuwen. Inmiddels is er meer ruimte voor bedrijven die de vraag naar voedselkwaliteit en duurzame landbouw bevredigen. "In sommige delen van de wereld moet het vertrouwen echt weer worden teruggewonnen," vertelt Van der Geer. "Zoals in China,  waar na het grote melkschandaal mensen nog meer gespitst zijn op kwaliteit."

Meer mensen hebben meer voeding nodig
naam voor SEO

Pictet Agriculture belegt niet alleen in directe landbouwbedrijven en hun toeleveranciers. "Misschien nog interessanter is de hele keten die de logistiek verzorgt en het voedsel verpakt,' zegt van der Geer: "Als die twee zaken verbeteren, kan de huidige verkwisting van voedsel sterk worden teruggedrongen."

Raad van advies

De brede aanpak van Pictet-Agriculture leidt ertoe dat het fonds niet al te zeer last heeft van het sterk cylische karakter van de agrarische sector. De prijzen kunnen hard schommelen, zo hebben we de laatste jaren mogen ervaren. Misoogsten en de sterk gestegen vraag naar biobrandstoffen dreven de prijzen een paar jaar geleden naar ongekende hoogtes waarna de productie drastisch omhoog ging met alle daarop volgende prijsdalingen van dien. 

Sterke druk op landbouwgrond
naam voor SEO

Zoals met alle themafondsen van Pictet maakt ook dit fonds gebruik van een raad van advies, in dit geval drie agrarische specialisten. Van der Geer: "Samen bespreken we de trends en veranderingen in de sector." Vervolgens selecteert Pictet alle aandelen geselecteerd met een bovengemiddelde agrarische blootstelling. Alleen aandelen die niet al te heftig bewegen en voldoende liquide zijn, mogen door naar de volgende ronde. In deze laatste ronde worden de overgebleven aandelen zorgvuldig genanalyseerd.

Van der Geer: "Afschrijven van goodwill beschouwen wij als een slecht teken. Net als het afgeven van een winstwaarschuwing." Op dit moment telt de portefeuille 62 aandelen. Veertig procent daarvan zitten er al vanaf de lancering in. Een kwart van de portefeuille is minder langetermijngericht. "Het loont om in te spelen op de cyclische eigenachappen van de sector. Ja, dat mag je opportunistisch noemen.

Rendement

Pictet-Agriculture heeft in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 8% per jaar opgebracht. Volgens Van der Geer is dat minder dan de bedoeling was. "Al onze themafondsen spelen in op wereldtrends, die meer moeten opbrengen dan de MSCI World. Dat is met dit fonds tot nu toe niet gelukt, vooral dankzij de scherpe daling van de graanprijzen." Dit jaar gaan de zaken beter. "Terwijl de graanprijzen verder daalden, gaan Pictet-Agriculture en de MSCI World gelijk op."

Kansen ziet Van der Geer in ieder geval nog genoeg. "Er valt nog zo veel te verbeteren aan de logistiek in de opkomende wereld. In de volwassen landen kan er nog beter worden verpakt. Ook is er de trend van chemische naar biologische bestrijdingsmiddelen."

Gevaren? Van der Geer noemt watertekort als het belangrijkste toekomstige risico, dat de agrarische sector bedreigd, gevolgd door het cyclischer karakter van de sector. Over dat laatste is hij nu niet al te bezorgd. "Qua prijzen zitten we nu op een laag niveau."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie