Nieuws

Voorkeur voor bedrijfsobligaties VS

Professionele beleggers hebben nog altijd een voorkeur voor Amerikaanse Investment grade-bedrijfsobligaties, aldus NN.

Amerikaanse Investment grade-bedrijfsobligaties vormen nog altijd de populairste vastrentende sector onder institutionele beleggers, al is de populariteit wel afgenomen. Dit blijkt uit de meest recente Risk Rotation Index van NN Investment Partners.

Het NN-onderzoek wijst uit dat 28% van de beleggers dit een aantrekkelijke sector vindt – minder dan de 39% in het tweede kwartaal van 2015.

De resultaten voor de overige sectoren zijn:

  • Amerikaanse high yield-obligaties (23%)
  • High yield-obligaties in euro (22%)
  • Investment grade-bedrijfsobligaties in euro (21%)
  • Bedrijfsobligaties uit opkomende landen (14%)
  • Leningen uit opkomende landen in harde valuta (10%)
  • Leningen uit opkomende landen in lokale valuta (10%)

Al deze sectoren zagen volgens NN hun populariteit het afgelopen kwartaal eveneens afnemen, terwijl obligaties uit de perifere eurolanden het afgelopen kwartaal stegen van 4% naar 6%.

“Vanuit het oogpunt van kwaliteit, spreiding en duration blijven Amerikaanse Investment Grade bedrijfsobligaties een aantrekkelijke beleggingscategorie”, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd strategie, Multi-Asset bij NN Investment Partners. “Rentestijgingen vormen in de toekomst een probleem. Toch bieden deze Amerikaanse bedrijfsobligaties nog altijd aantrekkelijke opbrengsten, met name voor instellingen die hun verplichtingen moeten matchen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie