Nieuws

Pictet: Meer rotte EU-appels

De schuldproblemen in de eurozone gaan verder dan Griekenland, zegt hoofdeconoom Patrick Zweifel van Pictet.

De problemen in de eurozone zijn niet beperkt tot Griekenland. Ook andere landen zijn kwetsbaar bij een nieuwe recessie. Dit schrijft Patrick Zweifel (nomen est omen), hoofdeconoom van Pictet Asset Management in zijn maandelijkse nieuwsbrief. Vooral Italië en Portugal moeten een toekomstige recessie vrezen. Maar ook Spanje is, ondanks het huidige herstel in het afgelopen jaar, nog niet uit de gevarenzone.

Hoewel Griekenland het meest problematische land blijft, heben ook landen als Italië en Portugal een schuldenberg die Pictet als onhoudbaar kenmerkt. Deze landen zullen in de problemen komen als de economische groei de komende jaren tegenvalt. Volgens Zweifel zal de groei in de komende vijf jaar gemiddeld minstens 1,4% (voor Italië) en 1,3% (voor Portugal) moeten bedragen. Pictet becijfert de benodigde groei voor Spanje zelfs op 3,4%, maar acht de kans dat dit laatste percentage gehaald wordt hoger dan de benodigde groeipercentages voor Italië en Portugal.

Volgens Zweifel zijn de groeipercentages haalbaar zolang er maar geen recessie uitbreekt in de eurozone. Dat laatste sluit hij niet uit. Zo’n recessie vindt gemiddeld iedere zes jaar plaats. De kans dat een crisis ergens in de komende vijf jaar uitbreekt is dan ook aanzienlijk.

Noodzaak hechtere samenwerking

Het ruime monetaire beleid van de ECB geeft de EU-landen wel lucht. Maar Zuideuropese landen kunnen niet alleen op de ECB vertrouwen. Alleen als de samenwerking tussen de diverse EU-landen verder verdiept, is de Zuideuropese schuldenberg behapbaar.

Zweifel heeft een aantal oplossingen in de aanbieding. Zo zouden de verplichtingen van eurolanden kunnen worden gebundeld. Daarnaast zou er geld overgeheveld kunnen worden van landen die een begrotingsoverschot hebben naar landen die een tekort kennen. DE derde optie, die Zweifel oppert, is een gezamenlijke werkloosheidsverzekering binnen de hele eurozone.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen