Nieuws

Lagere premie, hogere waardering?

Door allerlei ontwikkelingen is de liquiditeitspremie de laatste decennia sterk gekrompen. Wat is het prijseffect?

Door allerlei ontwikkelingen is de liquiditeitspremie de laatste decennia sterk gekrompen. Maar een daling van de premie heeft een groot effect op de waardering van de asset. Larry Swedroe besteedt op ETF.com aandacht aan een onderzoek daarnaar.

Definitie
De definitie van liquiditeit is de mogelijkheid om een groot aantal assets te verhandelen tegen lage kosten en wanneer men dit wil. Aan dit risico zit een prijs en dat is een belangrijke factor op de financiële markten. In illiquide markten is de korting hoger dan in liquide markten. Inzicht in de liquiditeitspremie is daarom belangrijk voor beleggers.

Dankzij allerlei technologische ontwikkelingen is de liquiditeit van de financiële markten sterk verbeterd, terwijl de marge tussen bied- en laatprijs is afgenomen. De groei van de hedgefondsen heeft ook impact gehad op de liquiditeit, door het opkopen van illiquide en het verkopen van liquide assets hebben zij de liquiditeitspremie verder beperkt. De opkomst van ETF's speelt ook een rol. Via deze beleggingsinstrumenten kunnen beleggers indirect blootstelling krijgen aan illiquide assets.

Azi Ben-Rephael, Ohad Kadan en Avi Wohl deden onderzoek naar de impact van al deze factoren op de liquiditeitspremie. Volgens hen bestaan er twee soorten van liquiditeitspremie. Enerzijds de karakteristieke premie, die samenhangt met de transactiekosten van de handel in een bepaalde asset. Anderzijds is er een systematische liquiditeitspremie, die samenhangt met de gevoeligheid van het aandelenrendement voor schokken in de liquiditeit. Dit is het risico dat een aandelenkoers keldert als de liquiditeit in de markt laag is. Beide soorten van liquiditeit zijn niet noodzakelijk aan elkaar gerelateerd en kunnen zich verschillend ontwikkelen.

Conclusies uit het onderzoek

  • De karakteristieke liquiditeitspremie is de laatste decennia significant afgenomen.
  • Bij kleine aandelen is er aanvankelijk sprake van een karakteristieke liquiditeitspremie, maar deze neemt op termijn af en verdwijnt dan grotendeels.
  • De daling van de liquiditeitspremie komt door een verbetering van de marktliquiditeit en door een afname van de gevoeligheid van het verwachte rendement voor de liquiditeit. Markten zijn efficiënter geworden.
  • Er is geen bewijs gevonden voor een systematische liquiditeitspremie bij aandelen op de NYSE en AMEX. Er is wel een economisch significante premie bij Nasdaq-aandelen en deze neemt niet af.
  • De strategie van het opkopen van illiquide en verkopen van liquide assets heeft zijn aantrekkelijkheid verloren. De buitensporige rendementen zijn voorbij, hooguit nog iets bij kleine fondsen aan de Nasdaq.

Een kanttekening plaatsen de onderzoekers wel bij de uitkomst. Het onderzoek beperkt zich tot de Amerikaanse markten, die mogelijk de meest liquide ter wereld zijn. Het kan zijn dat in minder liquide markten elders ter wereld een ander prijskaartje aan liquiditeit hangt.

Volgens de onderzoekers hebben hun uitkomsten grote gevolgen voor de aandelenwaardering. Een daling van de liquiditeitspremie heeft een groot prijseffect. Als andere factoren gelijk zijn gebleven, dan rechtvaardigt een lagere liquiditeitspremie een lagere risicopremie en dus een hogere waardering. Een afname van de korting met 1% kan leiden tot 10% tot 20% hogere waardering.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen