Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Nieuws

Fondsselectie voor dummy's

Wat maakt een fonds koopwaardig? Detlef Glow over de belangrijkste selectiecriteria en -valkuilen.

Vorige week besprak mijn collega Jake Moeller de verschillende redenen om een fonds te verkopen. Vandaag is het mijn beurt om het ongekeerde te doen, en te vertellen wat een fonds koopwaardig maakt.

Is eenmaal de beslissing genomen om te beleggen in een bepaalde assetcategorie of sector, dan volgt de stap om het bijpasende fonds te kiezen. Dat is geen gemakkelijke opgave, want in sommige gevallen kan er uit honderden fondsen worden gekozen. Gelukkig kan aan de hand van een aantal criteria een goede beslissing worden genomen.

Appels zijn geen peren

Het begint ermee dat een belegger het fondsresultaat vergelijkt met dat van gelijksoortige fondsen en van de benchmark. De kunst daarbij is om appels met appels te vergelijken en niet met peren. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Fondsen maken immers gebruik van verschillende instrumenten om hun doel te bereiken. Deze instrumenten zijn niet alleen bepalend voor het uiteindeljke resultaat, maar ook voor de risico's die het beleggingsteam neemt. Prospectussen en presentaties vertellen er meer over.

Hoewel het fondsresultaat weinig zegt over toekomstige rendementen geeft het wel een idee hoe een fonds presteert tijdens verschillende marktomstandigheden. Het is de enige manier om van een fonds een risico-rendemensprofiel samen te stellen. Dat lukt alleen als van een fonds voldoende data bekend zijn. Pas op met het analayseren van langere periodes, want de kans is groot dat het fondsteam in die tijd is veranderd van samenstelling en strategie. 

Sharpe ratio

Naast het rendement dat een fonds heeft behaald, kijken sommige beleggers naar risicogecorrigeerde ratio's zoals de Sharpe ratio. Een prima idee, mits de werking van deze ratio's bekend zijn. Zo neemt de waarde van de Sharpe ratio af als rendementen negatief worden. 

Er zijn beleggers, die zelf geen onderzoek doen en blind varen op de fondswaarderingen van onafhankelijke fondsvergelijkers. Deze aanpak heeft alleen zin als zij precies weten hoe deze fondswaarderingen tot stand komen. Voor mij heeft een fondswaardering alleen waarde in combinatie met extra eigen onderzoek.

Vragenlijsten

Nadat het kwantitatieve onderzoek is afgerond, waarbij enkele fondskanshebbers zijn overgebleven, is het tijd om het kwualitatieve onderzoek op te starten. Deze begint met het uitpluizen van de fondsprospectussen. 

Vervolgens gaan er uitgebreide vragenlijsten, in de beleggingswereld beter bekend als RFP's, naar de uitgevende fondsinstellingen. Bedoeling hiervan is om meer te weten te komen over onder meer het beleggingsproces, de samenstelling van het management team en heel belangrijk, de omgang met de risico's. 

Afrondend

Ten slotte wordt er nog een afspraak gemaakt met de verschillende verantwoordelijke fondsmanagers. Het heeft mijn voorkeur om hen in de eigen werkomgeving te zien. Dat biedt de mogelijkheid om andere leden van het beleggingsteam te ontmoeten.

Na samenvoeging van de kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten moet het duidelijk zijn wat de sterke en zwakke punten van de verschillende fondsen zijn en kan de knoop worden doorgehakt.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen