Nieuws

Nikkei kan 30% hoger

Volgens Standard Life Investments kan een verbetering van de Japanse corporate governance de Nikkei 30% hoger stuwen.

Onderzoek van de Britse vermogensbeheerder Standard Life Investments wijst uit dat verbeteringen van de Japanse corporate governance de potentie hebben de Japanse aandelenmarkt tot 30% te laten stijgen. In de laatste editie van Global Perspective zoomen de strategen Govinda Finn en Chris Faulkner-MacDonagh van Standard Life Investments in op de corporate governance-cultuur van Japan.

Sinds de komst van de regering Abe hebben wereldwijde beleggers forse posities ingenomen op de Japanse effectenmarkten. Dat betaalde zich tot nu toe uit. Maar hoe nu verder? De Japanse economie wordt immers al jaren geconfronteerd met twee hardnekkige problemen. De dalende bevolking in combinatie met het hoge economische ontwikkelingsniveau maakt economische groei lastig haalbaar.

Om ervoor te zorgen dat ook op langere termijn in Japan wordt geïnvesteerd, spannen Japanse bedrijven zich extra in om de kapitaalefficiëntie te verbeteren en het rendement op het eigen vermogen te verhogen. Volgens Finn en Faulkner-MacDonagh biedt een verbetering van het aandeelhoudersrendement een enorm koerspotentieel.

IJkpunten

Zou het aandeelhoudersrendement in Japan richting het Europese niveau ontwikkelen, dan ligt er een koerspotentieel van 15% in het verschiet, zo denken beide strategen. Een rendement vergelijkbaar met de VS levert volgens hen zelfs een potentiële stijging van 30% op.

Logisch, dat Standard Life Investment de veranderingen rond de Japanse bedrijfscultuur en aandeelhouderschap nauwlettend in de gaten houdt. Finn en Faulkner-MacDonagh hebben een aantal ijkpunten geformuleerd, waarmee zij mogelijke vooruitgang meten:

  1. Verbetering van bestuurlijke onafhankelijkheid
  2. Uitbreiding van investor relations
  3. Fusie- en overname activiteiten
  4. Ontwikkeling rendement op eigen vermogen
  5. Stemgedrag van binnenlandse aandeelhouders
  6. Herstructurering van de bedrijfsvoering
  7. Verandering milieu- en sociaal beleid.
  8. Betere beslissingen

De hoop is dat een overgang naar een meer marktgerichte benadering Japanse bedrijven zal stimuleren om betere investeringsbeslissingen te nemen en zo extra aandeelhouderswaarde te crreëren. Deze aanpak, in combinatie met andere initiatieven om de Japanse economie te revitaliseren, zoals liberalisering van de handel en arbeidsmarkthervorming, kan verdere productiviteitsgroei losmaken. Seiko!

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's