Nieuws

"Ik heb drie motoren draaien"

Fondsportret: hoe het Pictet Absolute Return Fixed Income Fund speurt naar value opportunities in de obligatiemarkt.

Fondsportet: Pictet Absolute Return Fixed Income

Dreigende renteverhogingen en ultralage yields op staats- en investment grade obligaties dwingen obligatiebeleggers om op zoek te gaan naar strategieën die ze minder kwetsbaar maken. Het Pictet Absolute Return Fixed Income fonds probeert hen daarin tegemoet te komen door te zoeken naar strategieën die, ongeacht de richting van de markt, positieve rendementen opleveren, met een doelrendement van cash plus 4%.

Fondsmanager Andres Sanchez Balcazar beheert het fonds sinds oprichting in december 2013 en heeft inmiddels 1,2 miljard euro onder beheer. De meeste klanten zijn pensioenfondsen en stichtingen die hun vastrentende risico willen diversifiëren.“We pretenderen niet een all weather fund te zijn,” zegt Sanchez Balcazar. “Maar als je jezelf absolute return noemt, dan wordt je wel geacht een zeker niveau van bescherming te bieden.”

Value opportunities

Die bescherming zoekt hij met opzet niet in timingstrategieën. “Ik wil niet afhankelijk zijn van market timing. Ik profiteer liever van value opportunities.” De vraag is dan waar je die kansen kunt vinden. Sanchez Balcazar vindt ze op verschillende plaatsen in de markt.

“Eén gebied waar ik me op richt, is schuldpapier uit opkomende markten, dat in harde valuta staat genoteerd. Daar vind ik heel interessante spreads. Een ander favoriet terrein is achtergestelde schuld van bedrijven, en dan in het bijzonder van banken in Europa. Ik heb onder andere een paar coco’s (contingent convertibles, achtergestelde bankleningen die bij solvabiliteitsproblemen kunnen worden omgezet in aandelen; PK). Verder kijk ik ook nog naar diverse hybride leningen in de Europese bedrijvenmarkt.”

Eén van Balcazars belangrijkste taken is het beheersen van het marktrisico. Het absolute-returnkarakter van het fonds brengt dat met zich mee. Aan de andere kant moet hij ook voldoen aan de behoeften van vastrentende beleggers: stabiele rendementen in fixed income. “In de allocatie houd je daar rekening mee. Waar kun je dat rendement vinden, aan welke risico’s ben je dan blootgesteld, en hoe zijn die eventueel te hedgen?” 

Drietrapsraket

De strategie van het fonds valt samen te vatten als een drietrapsraket. In de eerste plaats, zegt Sanchez Balcazar, “zorg ik altijd voor evenwicht tussen de risk on- en risk off-posities. Die zijn altijd fifty-fifty verdeeld over de portefeuille.” Ten tweede zorgt hij ervoor dat ook de exposure naar de drie belangrijkste bronnen van alpha – rates, spreads en valutarisico – in evenwicht is. “Ik heb altijd drie motoren draaien.” De derde trap in de strategie bestaat uit een gelijke verdeling van de portefeuille over vier toonaangevende beleggingstrends.

“Ik kijk liever naar belangrijke trends, dan dat ik top down economische groei en inflatie moet gaan voorspellen. Daar zit te veel foutmarge in om een beleggingsbeleid op te kunnen baseren.” Die vier thema’s zijn:

  • Deleveraging. “Dat proces is nog lang niet voltooid. Er is hooguit een verschuiving geweest van private schuld naar overheidsschuld. Dat dit proces nog gaande is, zie je ook aan de moeite die centrale banken hebben om inflatie te creëren.”

  • De Europese crisis. “Die is ook nog niet voorbij. We zullen meer crisissituaties gaan meemaken. De eurozone moet meer een transferunie worden, maar er is geen wil, laat staan consensus, om dat te realiseren.”

  • De Chinese transitie, van productie- en exportland, naar een consumptie gedreven economie. “Veel opkomende markten in Azië zullen hun valuta’s willen depreciëren, om te kunnen exporteren naar China. Dat zal een drijvende kracht zijn voor bedrijfsobligaties in opkomende markten.”

  • Abenomics. “Japan zal op dit stimuleringspad blijven en de uitdaging wordt om de inflatieverwachting rond de 2% te houden.”

Dankzij zijn thematische aanpak wijkt de visie van Sanchez Baltazar nog wel eens af van de consensus in de markt. “Men is over het algemeen bearish op emerging markets, terwijl ik daar juist waarde zie. Ik verwacht ook dat grondstofprijzen steun gaan vinden. En ik ben daardoor positief op valuta’s als de Australische en Canadese dollar en de Noorse kroon. Ook daarmee loop ik uit de pas met de consensus. Prima, want daar liggen vaak de kansen.”

Klik op de afbeelding voor alle fondsdata.Bronnen: Morningstar, Pictet en Lipper, peildatum 31 mei 2015.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in IEXProfs magazine nummer 29, 2015.


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen