Nieuws

Trilemma China

De Chinese centrale bank voert een onmogelijk beleid: een vaste wisselkoers in combinatie met vrij kapitaalverkeer.

De Chinese centrale bank voert een onmogelijk beleid: een vaste wisselkoers in combinatie met vrij kapitaalverkeer. Dat schrijft Alex Wolf, econoom opkomende markten voor Standard life Investments.

Hij spreekt van een trilemma, omdat hij naast de wens voor het openstellen van het internationale betalingsverkeer, de wens van een stabiele wisselkoers met de dollar ook nog een autonoom monetair beleid als derde wens voor de Chinese centrale bank formuleert.

Een van de drie wensen zal moeten worden opgegeven, constateert Wolf. De druk op de Chinese centrale bank neemt toe. Nu de Amerikaanse Federal Reserve op het punt staat haar officiële rente te verhogen, en de Chinezen neigen richting een renteverlaging – iets wat dichterbij is gekomen na de correctie op de aandelenbeurs van Shanghai vorige week – dreigt een hogere volatiliteit in de kapitaalstromen.

Driesporenbeleid volhouden

Wolf laat zien dat de afgelopen kwartalen al sprake is geweest van een dergelijke uitstroom. De oplossing voor het trilemma is evident, aldus Wolf. De Chinese monetaire autoriteiten zullen hun pogingen om het betalingsverkeer te liberaliseren moeten opgeven, of zal concessies moeten doen aan haar poging om de wisselkoers met de dollar te stabiliseren.

Binnen China is men echter nog niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de keuze. Er is weliswaar sprake van een liberalisering van het betalingsverkeer, maar dat betekent niet dat er op dit moment al sprake is van vrij kapitaalverkeer.

Er zijn volgens de Chinezen nog voldoende controlemogelijkheden om het stabiele wisselkoersbeleid in stand te houden. Daarnaast denkt de Chinese centrale bank dat de pogingen om het betalingsverkeer opener te maken tot een nieuwe instroom van buitenlands kapitaal zal leiden.

Volgens Wolf zijn de reserves van de Chinese centrale bank voldoende om het door hem geformuleerde driesporenbeleid de komende tijd nog vol te houden. Op de langere termijn kan China echter niet het vaste wisselkoersbeleid en het vrijere kapitaalverkeer combineren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen