Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Nieuws

Meer rendement door engagement

Fondsmanagers bemoeien zich meer met het beleid van de bedrijven waarin zij beleggen. Volgens Detlef Glow is dat een goede zaak.

Een paar weken geleden publiceerde Forum Nachhaltige Geldanlagen, het duurzaamheidsforum voor Duits sprekende beleggers, zijn rapport over 2014. De conclusie was wederom dat fondsen, die beleggen op basis van duuraamheid/ESG-criteria, bovengemiddeld hard groeien, en dat is een understatement. Duurzaamheidsfondsen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zagen vorig jaar hun fondsvermogen met maar liefst 47 procent groeien tot 195,5 miljard euro. Steeds meer beleggers willen alleen nog in fondsen beleggen als deze duurzaamheidscriteria kennen. 

Hoewel niet nieuw blijken ook fondsen met een engagement-strategie populair. Dat is enigszins verbazingwekkend want engagement is arbeidsintensief, dus leidt tot hogere fondskosten. Daar tegenover staat dat engagement beter is voor het rendement dan andere ESG-strategieën. 

In gesprek

Het voeren van een engagement strategie is niet zo moeilijk. De fondsmanager koopt een x-aantal aandelen van een bedrijf en gaat vervolgens met het management om de tafel om een duurzamer beleid af te dwingen. Het is een manier om bedrijven met een negatief ESG-imago de goede richting uit te krijgen. 

Een andere manier om bedrijfsbeleid te veranderen is een actieve opstelling tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Zeker als wordt opgetrokken met andere partijen kan een management flink onder druk worden gezet. Steeds meer fondsmanagers maken van dit recht gebruik. Nou ja, vaak gaan ze niet zelf, maar sturen ze een afgevaardigde. Een deel van de fondsmaangers vertelt inmiddels ook hoe er door het fonds is gestemd. Aandeelhouders stellen dat duidelijk op prijs.

Positieve trends

Ik ben blij dat steeds meer fondshuizen gebruik maken van engagement en actief stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Het dwingt managements hun beleid te verbeteren. Beursgenoteerde bedrijven zijn van de aandeelhouders, dus het management moet doen wat zij willen. Ik ben er ook blij mee dat fondsmanagers transparant zijn over de manier waarop zij bedrijven aanzetten tot een duurzamer beleid. Ik vind het tevens prima dat fondsmanagers actie ondernemen, middels de verkoop van aandelen, als een management weigert het gevoerde beleid te veranderen. 

Ik ben minder te spreken over fondsmanagers die nog altijd aandeelhoudersveragderingen links laten liggen. Het is hun taak om de aandeelhouders van hun fonds het best mogelijke rendement te bezorgen. Het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen kan helpen het fondsresultaat te verbeteren. 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen