Nieuws

EM vertraagt, maar blijft kopgroep

Ondanks minder gunstige omstandigheden voor EM, ligt de verwachte groei daar substantieel hoger dan elders, stelt LGIM.

De opkomende landen werden het afgelopen decennium beschouwd als de groeimotor voor de wereldeconomie. Ondertussen is daar sprake van een groeivertraging in een mate, die de meeste analisten verrast heeft. Erik Lueth, econoom bij Legal & General IM vraagt zich af of deze vertraging van tijdelijk aard is, of is dit een signaal dat deze economieën ingrijpend veranderen? 

De groei in de zestien grootste opkomende markten is vertraagd van 5% naar 3,5% in 2014. De vertraging doet zich tegelijkertijd voor in de meeste opkomende landen. De vertraging duurt ook langer dan normaal. Het proces is al bijna vijf jaar aan de gang, terwijl de ontwikkelde markten herstel vertonen. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen. LGIM wijst onder meer naar een supply side shock, de landen die daardoor geraakt zijn zijn allen grondstoffenexporteurs. 

De daling van de grondstoffenprijzen speelt een grote rol in de vertraging van de opkomende markten. Hoge grondstoffenprijzen waren in het verleden een drijfveer voor de groei van de opkomende landen. China speelde daarin een vooraanstaande rol. Nu die economie een nieuwe balans zoekt, valt daarmee een groot deel van de vraag naar commodities weg. Dit proces zal in China meerdere jaren duren, dus de opkomende markten moeten het stellen zonder deze groeistimulans. Ook de VS en Europa zagen tegelijkertijd met China de groei vertragen en uit die regio’s komt een lagere vraag.

Volgens LGIM is de vertraging in opkomende landen grotendeels van structurele aard. Als lichtpuntje in het geheel wijst Lueth erop, dat ondanks de minder gunstige omstandigheden voor de opkomende markten, de verwachte groei daar nog altijd substantieel hoger ligt dan in de ontwikkelde economieën. LGIM raamt de gemiddelde groei in opkomende landen tot het midden van deze eeuw ruim boven de 3%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen